عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

دنیای امروز دنیای تحولات سریع و گسترده در تمامی ابعاد می باشد. بروز تغییرات و تحولات مختلف در عرصه فناوری اطلاعات، موسسات، سازمان ها و علی الخصوص بانک ها را که یکی از عظیم ترین موسسات اقتصادی کشور هستند و کار آنها ایجاد تسهیلات جهت انجام فعالیت های اقتصادی جامعه میباشد را برآن داشته می باشد تا خود را با این تغییر و تحولات همگام نمایند و به مقصود در دست گرفتن قدرت بازار به گونه مداوم به دنبال راه هایی برای پیشی گرفتن از رقبا باشند. با گسترش حجم مبادلات تجاری، خدمات رسانی سریع و آسان به موسسات و مردم امری پیچیده و در عین حال ضروری میباشد که این گسترش مبادلات بازرگانی از ضروریات رونق اقتصادی میباشد. در واقع هدف از این اقدامات وسیع گسترش مکانیزه کردن سیستم های بانکی، فراهم کردن سرعت و سهولت در بهره گیری از سیستم های بانکی برای مراجعین و مشتریان آنها میباشد که توسعه بانکداری الکترونیک فراهم شدن امکان دستیابی سریع به پول، درنقاط مختلف را اجتناب ناپذیر مینماید.

پس تردیدی نیست که همه موسسات، سازمان ها و بانک ها در رقابتی تنگاتنگ در پیشی گرفتن از رقبا به دنبال دریافت سهم بیشتری از درآمد و سود و بهبود عملکرد و کیفیت از طریق بهره گیری از فناوری اطلاعات میباشند. با در نظر داشتن اینکه فناوری اطلاعات میتواند به بانک ها در کسب بهبود متغیرهایی مانند هزینه، کیفیت و زمان تحویل کمک کند پس بهره گیری از این فناوری میتواند در افزایش درآمد بانک ها و افزایش حجم سپرده های بانکی و افزایش حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان تسهیلات تاثیر به سزایی داشته باشد. پس ما در این پژوهش بر آن شدیم تا اثر بهره گیری از فناوری اطلاعات را بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور را مورد پژوهش قرار دهیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری