عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- ادبیات نظری سرمایه فکری

پیتر دراکر[1] (1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانش محور هستیم که در آن منابع اصلی اقتصاد، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … نیست و مهمترین منبع اصلی اقتصاد، دانش می باشد. قرن بیست و یکم قرن اقتصاد دانشی می باشد. قبل از اقتصاد دانش محور، اقتصاد صنعتی حاکم بوده می باشد. در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار و پول و ماشین آلات و … بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می گردید. در این اقتصاد بهره گیری از دانش، به عنوان یک عامل تولید، تأثیر کمتری داشته اما در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری[2] به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند (بونتیس[3]، 1998). در این اقتصاد، دارایی های فکری و بخصوص سرمایه های انسانی جزء مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و موفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود آنها (فلام هلتز [4] ، 2002). با رشد اقتصاد دانش محور بطور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود[5] شرکت ها در مقایسه با سایر دارایی های مشهود، عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها می باشند (تایلز[6]، 2002).

گلدفینگر[7] (1994)، اقتصاد دانش محور را از سه بعد مطالعه می کند:

بعد اول: تقاضایی برای مصنوعات نامشهود هست. (خدمات)

بعد دوم: دارایی های نامشهود بر عوامل تولید مسلط می شوند یعنی بیشتر عوامل تولید، از دارایی های نامشهود هستند و به بیانی دیگر دارایی های نامشهود در بین عوامل تولید، تأثیر بارزتر و بیشتری را ایفاء می کند.

بعد سوم: قوانین جدیدی برای سازمان تجاری، رقابت، ارزشگذاری ظهور می کند.

در نتیجه محیط کسب و کار بطور شگفت انگیزی تغییر می کند. در کسب و کار و اقتصاد قرن 21، بر روی اطلاعات، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، نرم افزارها و مارک ها و حق اختراع ها، تحقیقات، نوآوری ها و … سرمایه گذاری می گردد که همگی جزیی از دارایی های نامشهود و سرمایه های فکری و دانشی هستند تا جزو دارایی های مشهود (سیتارامان، 2002). در پارادایم صنعتی قدیم، شرکت ها تحت اصول اقتصاد کمیابی اقدام می کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و دارایی های تحت سلطه و کنترل شرکت ها، محدود و کمیاب هستند و بهره گیری بیشتر از آنها، از ارزش آنها می کاهد.

اما در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانشی، این اصول صدق نمی کند. شرکت ها در اقتصاد دانشی تحت اصول اقتصاد فراوانی اقدام می کنند. اقتصاد فراوانی بدین معناست که منابع و دارایی ها در اختیار شرکت به اندازه فراوانی هست. این نوع دارایی ها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد وجود دارند که ما به آنها دسترسی داریم. مثالی از موضوع فراوانی این نوع دارایی ها در اقتصاد دانش محور، فراوانی اطلاعات در اینترنت می باشد (سالیوان، 2002). بطور اختصار در اقتصاد دانش محور، مهمترین دارایی ها و عوامل تولید شرکت ها، نامشهود هستند که بهره گیری از آنها نه تنها از ارزش آنها نمی کاهد بلکه به ارزش آنها می افزاید. این نوع دارایی های نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و … هستند اما در اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید، دارایی های مشهود و فیزیکی هستند که بهره گیری از آنها، از ارزش آنها می کاهد و این داریی ها شامل زمین، ماشین آلات و سرمایه های پولی و غیره می باشد.

در این فصل در بخش اول آغاز مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری خواهد گردید و سپس تعریف سرمایه فکری توسط پژوهشگران گوناگون ارائه می گردد. سپس انواع طبقه بندی های اجزای سرمایه فکری، مطالبی در خصوص سنجش سرمایه فکری و گزارش دهی سرمایه فکری ارائه خواهد گردید و در ادامه با اظهار مختصری از مفهوم تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، زمینه را برای اولویت بندی های فاکتورهای مهم در ارزیابی شاخص های سرمایه فکری فراهم خواهیم نمود. در ادامه به اظهار مختصری از تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته می گردد.

[1] – Drucker

[2] – Intellectual capital

[3] – Bontis

[4] – Flamholtz

[5] – Intangible assets

[6] – Tayles

[7] – Goldfinger

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید