عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخابات و وظایف رسانه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رسانه ها و به­ویژه رسانه های رسمی در همه موارد کاربردشان به رعایت اصول و انجام وظایفی ملزم هستند که پایبندی به آنها، به­ویژه در دوران مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات اهمیت دارد. لزوم رعایت اخلاق رسانه­ای و کوشش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، مهم ترین مواردی می باشد که می­توان در این زمینه برشمرد.
موارد زیر را می توان مانند راهکارهایی دانست که می­توانند در جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم به حضور در صحنه انتخابات در ایران مؤثر باشند:
1. بالا بردن امید مردم به اثر گذاری آرا؛
2. رضایت­مندی مردم؛
3. انتخابات سالم و قانون­مند؛
4. مشارکت فعال گروه­های مرجع( دانشگاهیان، روشن­فکران، روحانیان و به گونه کلی قشر تحصیل کرده)؛
5. وفاق و همدلی میان مسئولان و گروه­های سیاسی؛
6. کارآمدی و گسترش خدمات به مردم؛
7. برنامه محوری به جای شخص محوری. (شاکر، 193و 202)

لاسول1 در مقاله “ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه ” وظایفی را برای وسایل ارتباطی برشمرد. به نظر وی این وسایل بایستی به حراست از  محیط اجتماعی، همبستگی بین اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی و انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر کمک کند. مرتن2 و لازارسفلد3 به عنوان پیشگامان پژوهش در وسایل ارتباط جمعی و آثار و کارکردهای آنان براین اعتقادند که وسایل ارتباط جمعی دارای تأثیر­هایی زیرا وظیفه اخلاقی در طرفداری از هنجارهای اجتماعی و امکان اعطای پایگاه اجتماعی هستند که با دادن معروفیت به اشخاص و گروه­ها به عیان کردن یا ارتقای آنها می­پردازند. همچنین آنها می­توانند حامل بعضی وظایف نامطلوب نظیر تخدیر اجتماع یا ایجاد نوعی مشارکت خیالی در واقعیت و در عین حال به جانشینی بر اقدام و فعالیت های اجتماعی باشند (ساروخانی،1383: 83).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________

 1. Loswell

2.Morton

3.Lazaresfield

در همین راستا دکتر معتمدنژاد معتقد می باشد که نیازهای روزافزون گروه­های وسیع انسانی به بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی، برای این وسایل وظایف اجتماعی متعددی پدید آورده اند که مانند آنها وظیفه خبری و آموزشی، وظیفه راهنمایی و راهبری و .. می­باشد. (معتمدنژاد، 1383: 7-3))

نظریه‌پردازان و صاحب­نظران ارتباطی برای رسانه‌ها، کارکردها و وظایفی را تبیین کرده‌اند، مانند این افراد دنیس مک‌کوایل می باشد. مک‌کوایل در کتاب «درآمدی بر نظریه‌های ارتباط جمعی» رسانه‌ها را دارای کارکردهایی می‌داند که مانند آنها بسیج اجتماعی و سیاسی می باشد که از طریق مطالب و برنامه‌های تولیدی‌شان اتفاق می‌افتد. به گونه کلی رسانه‌ها دارای دو وظیفه اجتماعی و سیاسی در حوزه عمومی هستند که هر یک از آنها نیز کارکردهایی دارند. مانند کارکردهایی که در حوزه اجتماعی قرار دارد، کارکرد اطلاع‌رسانی می باشد که مردم را درمورد موضوعات مختلف و گوناگون مانند طرح‌های ملی و بزرگ و همچنین انتخابات آگاه کنند. البته وظیفه اجتماعی رسانه‌ها مختص به اطلاع‌رسانی نیست. آموزش، شفاف‌سازی، جامعه‌پذیری و… نیز مانند کارکردهای اجتماعی رسانه‌هاست که در قالب‌هایی نظیر اخبار، برنامه‌های تحلیلی و تفسیری، مجموعه‌های تلویزیونی و مواردی همانند این شکل میگیرد. در مورد وظایف سیاسی رسانه‌ها بایستی بدانیم که با آمدن فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی انجام این وظیفه نسبت به قبل دشوارتر شده می باشد. مانند مواردی که ذیل کارکرد سیاسی رسانه‌ها قرار می‌گیرد می‌توان به وظایفی مانند رهبری و جهت‌دهی افکار عمومی تصریح نمود. یکی از عرصه‌هایی که رسانه‌ها مانند رادیو و تلویزیون می‌توانند وظیفه خود را در آن به‌خوبی اعمال کنند، انتخابات می باشد. رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، تنویر افکار عمومی، شفاف‌سازی، آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیفشان در قبال حکومت و نظام سیاسی خود تأثیر اساسی در مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات داشته باشند. به تعبیری، رسانه‌ها و مانند رادیو و تلویزیون، می‌توانند در تبلیغ، اقناع و ترغیب شهروندان به حضور یا عدم حضور در انتخابات

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان