عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

باغداری :

ایجاد باغ و بهربرداری از آن، نشانه یک مرحله از تحول بسیار چشمگیر و اظهار کننده تکامل در اقتصاد زراعی و روستایی می باشد. باغداری نشانه تملک خصوصی و ورود به مرحله اقتصاد تجاری بوده می باشد. در مناطق نیمه خشک و خشکف مفهوم باغ نشانه آبادی کامل و واقعی می باشد. ایجاد باغ نه تنها نوعی تعدیل در محیط طبیعی کم گیاه با اقلیم خشک می باشد، بلک اقدامی جهت رفع پاره ای از کمبود های غذایی می باشد. همچنین در بعضی نواحی باغات میوه و نخلستانها در فضای زیرین خود سایه اندازی کرده و محیطی که تابش خورشید را می کاهد فراهم می سازند که برای سبزیکاری بکار گرفته می گردد. در بعضی مناطق حتی سایه انداز درختان میوه را به کاشت علوفه تخیصص می دهند. میوه و سبزی تنها از جهت احتیاجات روستایی مهم نیستند، بلکه هر جا راهی مناسب وجود داشته باشد، صدور این دو محصول درآمد مهمی را عاید روستایی می سازد. به همین دلیل معمولا روستاییان مجاور بزرگراهها و شهر های بزرگ به شرط داشتن استعداد طبیعی اولیه بیشتر به باغداری می پردازند. ساکنان نقاطی که به گونه طبیعی اراضی آنها غیر از برای احداث باغ نمی تواند بکار گرفته گردد اگر فاقد راه باشند، به سمت تهیه خشکبار روی می آورند اما به هر حال در مناطقی که ضعف شبکه راههای فرعی در آنها هست، درآمد روستایی از باغداری کاهش فوق العاده می یابد؛در حالی که منطقه خود مستعد پرورش درختان میوه می باشد و هر زمان که امکان مختری ایجاد گردد، سرمایه گذاران ترجیح می دهند به غرس نهال و ایجاد قلمستان روی آورند.به هر حال باغداری در اقتصاد روستایی کشوری زیرا ایران، تأثیر یک فعالیت و درآمد مکمل را دارد؛ مگر در مواردی که اراضی روستایی به وسیله تکنیک جدید و سرمایه گذاریهای تازه و روشهای عقلانی مورد بهره برداری قرار گرفته باشد. هم اکنون روستاهایی داریم که تولید میوه و باغداری تنها نوع معیشت آنهاست که در این صورت روستا دیگر انواع معیشت خود را فدای باغداری کرده می باشد . اگر چه کشت درختان میوه و بهره برداری از آنها یکی از ارکان اقتصادی روستاها را تشکیل می دهد؛ با این تفاصیل نوع درخت، سطح زیر کشت و اندازه برداشت در نواحی گوناگون روستایی کشور متفاوت می باشد. باغداری بر خلاف زراعت، در گذشته نشانی از تملک زارعان بر زمین به حساب می آمده واطلاح حق ریشه ( نسق ) دقیقا در این زمینه بکار رفته می باشد و برای اینکه صاحبان نسق در روستا ریشه پیدا نکنند، مالکان، اراضی آنان را از درختکاری در اراضی خود منع می کردند و باغات عموما به مالکان تعلق داشت. توزیع باغات با در نظر داشتن ویژگیهای جغرافیایی آنها در زمره مناطق نواحی گوناگون کشور قرار می گیرد. در سالهای اخیر، به خصوص بعد از اصلاحات ارضی و بعد از انقلاب اسلامی به علت محرز شدن مالکیت روستائیان در اکثر مناطق کشور و با رشد سریع جمعیت و ایجاد بازار های نسبتا خوب برای فروش محصولات باغی ، احداث باغات رواج بیشتری یافته می باشد؛ بویژه احداث باغات مکانیزه که اغلب خارج از فضاهای روستاست.تولید محصولات باغی با در نظر داشتن گوناگونی محصول آنها و ارتباطی که باغداری با زراعت و کشاورزی داردف جزو مکمل اقتصاد روستایی به شمار می رود، زیرا فعالیتهای زراعی و باغی با دامداری و دامپروری و صنایع تبدیلی به گونه ای محسوس مرتبط می باشد. لذا به مقصود توسعه درآمد خانوار روستایی اتخاذ سیاستهای مربوط به افزایش محصولات زراعی و باغی قابل توصیه می باشد. ( همان منبع، 227-224)

یکی دیگر از انواع کشاورزی تجاری، باغداری بازاری می باشد. این باغداران در زمینه کشت متمرکز میوه جات، سبزیجات و تاکستانها تخصص دارند و نگهداری از دام در بین آنها رواج ندارد. اصولا هر مزرعه و یا ناحیه کشاورزی بر روی تولید یک محصول مثل انگور قرمز، انگور معمولی، کشمش، پرتقال، سیب، کاهو و یا سیب زمینی تمرکز داشته و تولید محصول صرفا به مقصود فروش در بازار بوده و بهره گیری از آن برای هر خانواده زارع، مورد نظر نمی باشند. نواحی کشاورزی باغداری تجاری یا بازاری از چهره های عمومی و غالب در اکثر کشورهای صنعتی بوده و در نزدیکی مراکز عمده شهری واقع شده اند. این مزارع، تولید کننده عصاره انگور، کشمش، مرکبات، سیب، گوجه فرنگی و اسفناج می باشند. ( خالدی ،1384 ، ص 276)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا