عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-19-6توزیع جغرافیایی FDI و صنعت گردشگری :

در خصوص سابقه حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان حداقل به دو عامل مهم می توان تصریح داشت : نخست ، آنکه اطلاعات محدودی در زمینه ارقام FDI در گردشگری جهانی در دسترس می باشد و دوم ، آنکه علی رغم این محدودیت اطلاعاتی ، می دانیم که توزیع  FDI در سراسر جهان یکسان نبوده می باشد .کشورهای صنعتی غربی عمده ترین منابع فهرست به حساب می آیند . در آن میان  و در حوزه گردشگری بر مبنای اطلاعات موجود از دو کشور انگلستان و فرانسه ، بیشترین سرمایه های مستقیم خارجی در گردشگری به سوی آمریکای لاتین ، حوزه کارائیب و آسیا روانه شده اند . انکتاد با

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ای در خصوص صنعت هتلداری بین المللی ، این داده ها را تایید می نماید . آمریکای لاتین بزرگترین پذیرنده FDI در گردشگری می باشد . بیش از یک چهارم کل هتل های کشورهای در حال توسعه در این منطقه استقرار دارند . جنوب و جنوب شرق آسیا و اقتصاد های اروپای شرقی در رتبه بعدی قرار دارند و پس از آن ها قاره آفریقا جای می گیرد . حدود 15 درصد کل هتل های بین المللی در این مناطق جای گرفته اند . جنوب آفریقا ، کشورهای حاشیه صحرای بزرگ در این قاره ، غرب آسیا و بخشی از شرق اروپا در پی این گروه قرار گرفته اند و حوزه آسیای مرکزی و اقیانوس آرام کمتر از یک درصد این هتل ها را میزبانی می کنند.در مطالعه انکتاد در خصوص هتل ها از مدیریت هتل های چند ملیتی خواسته شده بود که فضای کسب و کار خود و اهداف پنج ساله خود را ترسیم کنند . این نتایج نشان داد که احتمال تغییر روندهای فوق هست . این تغییر در قالب دو حرکت عمده صورت خواهد پذیرفت .

  • اولا : 50 درصد آن ها جنوب و جنوب شرق آسیا را برای آینده نزدیک هدف گرفته اند . جایی که در طبقه بندی های سازمان جهانی جهانگردی ، کشور ایران نیز در آن قرار دارد .
  • دوم اینکه در برنامه آتی ، آن ها خواهند کوشید تا علاوه بر بر مدیریت ، به افزایش دارایی های ثابت خود نیز در مقاصد بپردازند .و این یعنی افزایش FDI در صنعت گردشگری کشورهای در حال توسعه
  • دلیل این سمت گیری را بایستی در طریقه تقاضای سفر به این مناطق و داشته های طبیعی و منابع فرهنگی گردشگری در آن ها دانست . بدیهی می باشد ارتباط متقابلی میان حضور گردشگران و ارائه خدمات گردشگری و مانند خدمات شایسته اقامتی هست و نفس وجود چنین سرمایه هایی ، به گسترش تقاضای سفر به این مناطق دامن می زند . این موضوعی می باشد که نباید مدیران گردشگری مقاصد ، از آن غافل بمانند. امری که نشات گرفته از ارتباط پیچیده میان ورود گردشگر ، خدمات موجود در منطقه مقصد و سطح فعالیت های اقتصادی در آن می باشد .(کهنه شهری،1390,ص15)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی