عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

14 اهداف سرمایه گذاری خارجی

سرمایه خارجی همواره به دنبال جایی می باشد که سود بیشتری به بار آید . سرمایه گذار خارجی در پی حضور در بازاری مناسب می باشد که موفقیتش را تضمیم کند یا اینکه می کوشد در جایی سرمایه گذاری کند که در آن
هزینه های تولید به گونه چشمگیر پایین باشد . در واقع ، جلوه اصلی فرایند جهانی شدن اقتصاد در تحرک آزاد سرمایه در سطح جهان می باشد . در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، سرمایه گذار به علت مشارکت در فرایند تصمیم گیری بنگاه ، به دنبال منافعی می باشد که امکان دستیابی به آن ها در سرمایه گذاری پرتفوی خارجی وجود ندارد . از نظر صندوق بین المللی پول ، هدف سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، برقراری منافع پایدار در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار می باشد ، به گونه ای که سرمایه گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان تأثیر کارساز داشته باشد . سرمایه گذار مستقیم خارجی را می توان در پرتو این ویژگی که برای دستیابی به منافع پایدار و قدرت لازم در مدیریت بنگاه انجام می شود ، از سرمایه گذاری غیر مستقیم بازشناخت که تکنولوژی ، تجربه و مهارت های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد . در سرمایه گذاری مستقیم ، کشور یا شرکت سرمایه گذار ، مسئولیت کارهای مالی بنگاه تولیدی یا بازرگانی در کشور سرمایه پذیر را دارد و مدیریت بنگاه نیز از وظایف شرکت سرمایه گذار شمرده می گردد (گوگردچیان و طیبی 1385 ص 184 )

2 15روش های دستیابی به سرمایه خارجی

برای دستیابی به سرمایه های خارجی دو روش عمده و یکسره متفاوت هست :

1 – روش وام گیری دولت از کشور ها و نهادهای مالی خارجی برای اجرای برنامه های توسعه .

2 – روش جذب سرمایه های مستقیم خارجی .

بسیاری از کشورهای رو به توسعه برای دستیابی به سرمایه مورد نیاز ، این دو روش را آزموده اند . برای نمونه ، کشور های آمریکای لاتین بیشتر روش وام گیری را به کار گرفته اند و کشورهای جنوب خاوری آسیا به جذب مستقیم سرمایه های خارجی پرداخته اند . شکست بیشتر کشورهای

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی