شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

4  تاریخچه گردشگری در جهان و ایران

در طی شصت سال اخیر، گردشگری از رشد چشمگیری برخوردار بوده می باشد ، به طوریکه به یکی از بخشهای اقتصادی با رشدی با سرعت بالا در جهان تبدیل شده می باشد . در طی سالهای  2005- 1950 ، گردشگری بین المللی با نرخ رشد سالانه 5/6 درصد ، از 25 میلیون گردشگر در سال 1950 به 806  میلیون در سال 2005 افزایش پیدا نمود . بر اساس پیش بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگر [1](UNWTO) تا سال 2020 ، تعداد گردشگر ورودی در سطح جهان به 5/1 میلیارد نفر خواهد رسید (سازمان جهانی گردشگری ، 2004)

ایران ، سرزمینی چهار فصل و با تمدنی چند هزار ساله که از جاذبه های متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی ، فرهنگی ، طبیعی و غیره برخوردار می باشد . به همین دلیل در رتبه بندی جهانی از نظر برخورداری از جاذبه های گردشگری در ردیف ده کشور اول جهان قرار دارد . اما با این تفاصیل هنوز نتوانسته می باشد جایگاه

 

واقعی خود را در دنیا به دست آورد . جدول شماره ( 2-1  ) اندازه رشد گردشگران ورودی قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب ، طی دوران جنگ و طی سال های برنامه های اول  ، دوم و سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رانشان می دهد . اندازه رشد گردشگران ورودی به ایران در دوران قبل از انقلاب معادل43/15 بود . رخداد وقایعی همچون انقلاب اسلامی ، تغییر حکومت ، اوضاع و احوال سیاسی منطقه ، جنگ ایران وعراق ، باعث گردید که طی دوره 1358- 1367، نرخ رشد گردشگران ورودی به کشور دچار سیر نزولی گردد و به 18/9- درصد کاهش یابد پس از اتمام جنگ و با آغاز برنامه ی اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ایران (1373-1368) تعداد گردشگران ورودی به ایران به گونه متوسط 83/28 درصد در سال رشد یافته می باشد و با تغییری اندک ، در طی برنامه ی سوم توسعه اقتصادیی کشور با کاهشی شدید نسبت به سال های برنامه اول و دوم ، به گونه متوسط 74/4 درصد درسال بوده می باشد . (طیبی ،1386،ص86)
جدول 2-1متوسط اندازه رشد گردشگران ورودی به ایران

[1] World Tourism Organization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی