عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

کارکرد تلویزیون در انتخابات:

تلویزیون در کسب و حفظ قدرت سیاسی و ایجاد ارتباط­ی بین حکومت و مردم و تأثیرگذاری بر افکار عمومی تأثیر تعیین کننده ای دارد، به ویژه جایگاه خبری تلویزیون بسیار مهم می باشد.

حداقل تا اوایل دهه ۱۹۸۰ خصوصیات سنتی تلویزیون مانند آن چیز که در زیر می­آید تأثیر برجسته ای در فعالیت های سیاسی به تلویزیون می­داد:

– تأکید بر نظام دسترسی جامع و ارائه خدمات به صورت رایگان و در دسترس همه

– فراهم کردن پوشش جامع برای همه ذائقه­ها و علاقه مندی­ها مانند هر چیزی از درام تا اخبار تا ورزش و آموزش

– تنوع تکثرگرا شامل برنامه سازی برای اقلیت­های زبانی، نژادی، فرهنگی یا سیاسی

– ایجاد احساس وظیفه فرهنگی برای ارتباطات ملی با هنرهای محلی

– غیر تجاری گرایی به معنای عمومیت پرداخت حتی از طریق حق عضویت های مجاز

– استقلال سیاسی از دولت؛ اگر چه این مورد در بین سیستم ها متفاوت می باشد.

با وجود بحث های مربوط به تأثیر­های سیاسی برجسته تلویزیون، مطالعات گسترده­ای نیز توان این رسانه را در ارائه آگاهی درمورد رویدادهای عمومی و سیاسی به شهروندان و سایر کارکردهای سیاسی آن به چالش کشیده­اند. این دسته از مطالعات بیش از همه تحت عنوان فرضیه برتری چاپ صورت گرفته می باشد. مطالعاتی در آمریکا نشان می­دهد که خصوصیات ساختاری رسانه های چاپی، برای آگاهی مبارزاتی به ویژه برای به­دست آوردن اطلاعات دقیق درمورد­ی موضوعات سیاسی، سیاست­گذاری احزاب و اسناد دولتی، روزنامه ها را موثرتر از رسانه­های دیداری- شنیداری می­سازد. این مطالعات اغلب نتیجه گرفته­اند که به دلیل خصوصیات ساختاری هر رسانه، خواندن نشریات چاپ شده به گونه کلی، پیشگویی کننده بهتر دانش سیاسی دقیق و آگاهی از موضوعات سیاسی نسبت به تماشای اخبار تلویزیون می باشد.

در نهایت این گونه می­توان نتیجه گیری نمود که در دنیای امروز، تبلیغات سیاسی در کسب و حفظ قدرت سیاسی تأثیر عمده­ای دارد. هدف از تبلیغات سیاسی تأثیر در عقاید و افکار افراد و جلب اعتماد و اعتقاد آنان و ایجاد همکاری و هماهنگی عمومی می باشد. درمورد آثار تبلیغات و چگونگی تأمین هدف­های آن، نظرات مختلفی وجود دارند. بعضی عقیده دارند که از طریق تبلیغات سیاسی می­توان در افکار عمومی نفوذ گذاشت و آن را هدایت نمود و بعضی اعتقاد دارند که به کمک تبلیغات نه تنها می­توان در افکار عمومی تأثیر نهاد و آن را هدایت نمود، بلکه آن را ایجاد هم می­توان نمود.

تجربه نشان داده می باشد که تبلیغات در مبارزات سیاسی کشورهای غربی تأثیر مهمی دارد و بسیاری از احزاب، تنها به کمک تبلیغات ماهرانه خود می­توانند در انتخابات پیروز شوند و به حکومت برسند. البته تأثیر تبلیغات با در نظر داشتن وضع اجتماعی افراد، علاقه و عدم علاقه آنان به سیاست، سنت­های ملی و مذهبی متفاوت می باشد. در عصر حاضر، به علت شرایط خاص زندگی گروهی اجتماعات، زیرا بین مسوولان حکومتی و افراد عادی، ارتباط و همبستگی وجود ندارد، تبلیغات زمینه نفوذ روانی مساعدی را دارا می باشد. اما بایستی در نظر داشت که اگر چه نمی­توان به وسیله تبلیغات افراد را تهییج نمود و برای مدتی با شعارهای فریبنده اغوا نمود، اما به گونه دائم نمی­توان پندارهای آنان را در مسیر معینی نگه­داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در واقع اهمیت یافتن تأثیر رسانه ها و ضرورت دریافت اخبار و اطلاعات از رسانه ها در ۲۰ سال اخیر در دوران مبارزات انتخاباتی، این مبارزه را به مبارزه ارتباطاتی تغییر داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف جزئی:
  • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
  • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
  • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
  • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
  • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
  • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
  • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
  • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
  • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان