عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

15روش های دستیابی به سرمایه خارجی

برای دستیابی به سرمایه های خارجی دو روش عمده و یکسره متفاوت هست :

1 – روش وام گیری دولت از کشور ها و نهادهای مالی خارجی برای اجرای برنامه های توسعه .

2 – روش جذب سرمایه های مستقیم خارجی .

بسیاری از کشورهای رو به توسعه برای دستیابی به سرمایه مورد نیاز ، این دو روش را آزموده اند . برای نمونه ، کشور های آمریکای لاتین بیشتر روش وام گیری را به کار گرفته اند و کشورهای جنوب خاوری آسیا به جذب مستقیم سرمایه های خارجی پرداخته اند . شکست بیشتر کشورهای گروه نخست و موفقیت بیشتر کشورهای گروه دوم ، به این دریافت در سطح جهانی انجامیده که به کار گرفتن سرمایه های خارجی با تکیه بر کارکرد دولت ( البته به صورت مجری و عامل اقتصادی ) محکوم به شکست می باشد و در برابر ، جذب سرمایه های خارجی بر پایه کارکرد آزاد بازار و نظارت دولت ، می تواند به موفقیت چشمگیر بینجامد .بیشتر چنین پنداشته می گردید که سرمایه های خارجی همواره از کشورهای صنعتی به سوی کشورهای رو به توسعه جریان دارد ، زیرا هم سرمایه و هم تکنولوژی بیشتر در دست کشورهای صنعتی می باشد ، اما اطلاعات و آمارها

 

نشان می دهد که سرمایه گذاران بین المللی در گزینش محل مناسب برای سرمایه گذاری از این قائده پیروی نمی کنند . برای نمونه 51 درصد از کل جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 1997 و 70 درصد در 1998 و 77 درصد آن در سال 2000 را کشور های توسعه یافته که نزدیک به یک ششم جمعیت جهان را دارند جذب کرده اند و ایالات متحده همواره بالاترین رقم جذب سرمایه را داشته می باشد . همچنین ، توزیع این گونه سرمایه گذاری در کشورهای رو به توسعه بسیار نا متناسب می باشد .(اکبریان،1390،ص152)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید