عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

واژه های کلیدی:

1-8-1- روستا: روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیر­کشاورزی)، گفته می­گردد که خارج از محدوده­ی شهری واقع گردد و دارای محدوده­ی ثبتی و یا عرفی مستقل باشد. روستا مبدا تقسیمات کشوری می باشد که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده، اکثریت ساکنان واقعی آن- به­گونه مستقیم و غیر­مستقیم- به یکی از فعالیت­های زراعی، دامداری، باغداری و به گونه اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیت­ها اشتغال داشته باشند در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می­گردد. (پاپلی و ابراهیمی، 1381)

1-8-2- توسعه: واژه توسعه[1] در لغت به معنای خروج از لفاف می باشد. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش­های مربوط به آن می باشد که جوامع برای متجدد شدن بایستی از این مرحله سنتی خارج شوند (ازکیا، غفاری، 1384).

1-8-3- توسعه روستایی[2]: بانک جهانی توسعه روستایی را اینگونه تعریف می­کند: توسعه روستایی استراتژی می باشد که به مقصود بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستاییان فقیر طراحی شده می باشد. این استراتژی در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی می باشد که در نواحی روستایی به دنبال امرار معاش هستند، از نظر بانک جهانی، فقرای روستایی شامل، کشاورزان خرده­پا، اجاره­نشین­ها و خوش­نشین­ها می­گردد (جمعه پور،1385).

1-8-4- توسعه پایدار: توسعه پایدار توسعه­ای می باشد که نیازهای نسل حاضر را برآورده می­سازد بدون آنکه توانایی نسل­های آینده را در برآورد نیازهایشان مورد چالش قرار دهد.

1-9-5- برنامه ریزی: فرآیندی می باشد متشکل از مجموعه­ای از کوشش­ها، فعالیت­ها و روش­های آگاهانه مرتبط به هم که برای رسیدن به هدف یا اهدافی مشخص به کار گرفته می­گردد (جمعه پور، 1385).

1-8-6- برنامه ریزی روستایی: برنامه ریزی روستایی تعیین یک طرح مشخص و الگوی صریح جهت توسعه و شکوفایی زندگی روستایی با پیش­بینی و آینده­نگری مسائل خاص اجتماعی و اقتصادی جهت توسعه می باشد که نمی­توان بدون در نظر داشتن امکانات مادی و انسانی موجود در روستا صورت گیرد (مولایی، 1380).

1-8-7- شاخص: در فرهنگ­های لغت شاخص[3] را نماینده، نشان­دهنده، دستگاه ثبت و فهرست تعریف کرده­اند اما معنی و مفهوم شاخص گسترده­تر از این واژه­ها می باشد. شاخص­ها ابزاری جهت شناخت دقیق­تر شرایط موجود جامعه در یک مقطع زمانی و همچنین تصویر روندها و دگرگونی­هایی که در طی دوره­های مشخص در این شرایط صورت پذیرفته­اند را نشان می­دهند. وسیله­ای برای ارزیابی و مقایسه سطح زندگی و رفاه نسبی در هر جامعه، ملاک­ها و اصولی هستند که خصوصیات کیفی را در قالب کمی اظهار نموده­اند و آنها را قابل ارزشیابی می­نمایند (ازکیا، 1384 به نقل از نادر، 1377)

[1]-development

 

[2] – Rural Development

[3]– Indictor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی