عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

: گردشگری

 

2 2 تعریف گردشگری

گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می گردد که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد . این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد ، اقامت ، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می گردد . همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می گیرد . به گونه کلی می توان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد را گردشگری تلقی نمود.(Balaguer,2008,p:887)

این تعریف چهار مرحله از فعالیت مصرف کننده را دربر می گیرد :

  • اقدامات اولیه نظیر کسب اطلاعات ، پرس و جو از اقوام و دوستان ، نگه داری جا یا برنامه ریزی برای یک بازدید روزانه و آماده شدن برای سفر.
  • مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمالا شامل توقف شبانه در مسیر نیز می گردد .
  • فعالیت هایی که در مقصد انجام میشود و ممکن می باشد به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.

 

  • فعالیت های بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درمورد تجارب سفر.

این مراحل متوالی نقطه آغاز خوبی برای تحلیل فعالیت گردشگری هستند و دیدگاه روشنی را درمورد چگونگی و علت های انجام سفر و نقطه نظرهای افراد درمورد عوامل با ارزش هر سفر و همچنین نکات مهمی را درمورد توانایی یک مقصد در جلب دوباره مشتری پیش روی ما قرار می دهند .همچنین بعضی از صاحب نظران ، گردشگری را در قالب یک شبکه مبدا – مقصد مورد مطالعه قرار داده اند .  برای مثال تعریفی از پیرس در ارتباط با گردشگری را در زیر آورده ایم :گردشگری فعالیتی چند جانبه بوده و از آنجاکه در مراحل مختلف آن از مبدا تا مقصد ، خدمات گوناگونی درخواست و عرضه می گردد از لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده می باشد . به علاوه احتمالا در کشور یا منطقه ای تعداد زیادی مبدا یا مقصد هست که اغلب آنها دارای هر دو خصوصیت حرکت (مبدا) و پذیرش(مقصد) هستند.(سقایی،1385،ص 21)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی