عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

اقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی نیازمند به متنوع سازی می باشد. در متنوع سازی اقتصاد روستا بایستی از انواع فعالیت ها بویژه فعالیت کشاورزی و صنایع وابسته به آن سود برد زیرا مشارکت کشاورزی و توسعه روستایی مشارکت چند جانبه می باشد و هدف اولیه آن را بایستی در افزایش تولید و بهره وری روستایی جستجو نمود . صنایع روستایی وابسته به کشاورزی مستقیما می تواند به پیشرفت کشاورزی از طریق تولید و تامین نهاده های افزایش دهنده تولیدات کشاورزی کمک کند. صنایع روستایی می تواند وسیله ای برای بسیج نیروی کار روستایی از طریق تامین فرصت های شغلی اضافی در زمینه صنایع دستی و کارگاهی، فرآوری تولیدات کشاورزی و فعالیت های خدماتی و تولیدی دیگری که وابسته به بازارهای شهری هستند باشد. در این خصوص به جهت بهره برداری بهتر و مطلوب از زمین و در فصل بیکاری غیر از کشت گندم و جو نسبت به کشت محصولات کشت دوم مثل سویا  که هم در بالا بردن تولید و درآمد سرانه اقتصادی خانوار روستایی تأثیر موثری دارد ، هم در تامین پروتئین تغذیه انسانی و همچنین در حاصلخیزی زمین تأثیر موثری را ایجاد می نماید. تولید محصولات کشت دوم به مقصود پاسخگویی به نیاز بازارهای روستایی ، تأثیر موثر دیگری در جهت ارتقای سطح زندگی روستائیان دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین امکانات بیشتر برای بروز خلاقیتهای هدایتگرانه ، شناخت و آگاهی نسبت به افقهای وسیع تر زندگی، مهارتهای فنی بالاتر و امکانات بیشتر برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده مردم از پیامدهای طبیعی و گسترش زمینه فعالیت های اقتصادی در درون روستا می باشد. ( مطیعی لنگرودی ، 1382، ص10)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا