عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

امروزه وسایل ارتباط جمعی تأثیر ها و وظایف متعددی را به عهده دارند. برای شناسایی تأثیر ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی در جامعه، اندیشمندان بسیاری از ابتدای ظهور این وسایل به مطالعه و پژوهش در این زمینه پرداخته و ابعاد گوناگون آن را معرفی کرده­اند.

اندیشمندان ارتباطات عقیده دارند که مطالعه در وسایل ارتباط جمعی می تواند شامل مطالعه روی پیام دهندگان، پیام، وسایل انتقال پیام، مخاطبین و آثار اجتماعی پیام پایه گذاری گردد؛ زیرا که این مقولات هر یک عناصر تشکیل دهنده نظام ارتباطات هستند.

بسیار کسانی هستند که نیازمندی­های اطلاعاتی خود را از درون همین رسانه ها جست وجو می­کنند و پس مطالعه درمورد تأثیر ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی این وسایل می­تواند زمینه ساز بهره­مندی بیشتر آنان گردد. آگاهی صحیح نسبت به کارکردهای واقعی رسانه ها برای سیاست­گذاران و برنامه­ریزان مملکتی نیز می­تواند بسیار سودمند باشد؛ زیرا که وقوف کامل آنان نسبت به قدرت­های بالقوه وسایل ارتباط جمعی آنان را در تصمیم گیری­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یاری رسانده و از بهره برداری­های نامناسب از این وسایل برحذر خواهد داشت. تأثیر و تأثیری که این وسایل بر نهادها و فعالیت­هایی همچون آموزش و پرورش، مبارزات سیاسی، امور قضایی، سیاست گذاری­ها و برنامه ریزی­های اقتصادی و فرهنگی دارند و مهم­تر از همه نقشی که آنها در فراهم آوردن زمینه­های برخورد آرا و اندیشه ها و تضارب افکار و در نتیجه رشد آگاهی­های اجتماعی و ارتقای دانش و بینش عمومی اعمال می­کنند به آنها قدرت خارق العاده بخشیده می باشد. در این راستا در زمان انتخابات که نمونه­ای از مبارزات سیاسی می باشد، رسانه­ها به­ویژه تلویزیون به دلیل دربرگیری حجم زیادی از مخاطبان می­توانند در جهت دهی و تغییر توجه سیاسی افراد جامعه تاثیرگذار باشند.

آن­چه در اینجا مطرح می باشد این می باشد که تغییر در دانش منجر به تغییر ادراک و تغییر ادراک منجر به تغییر توجه و در نهایت تغییر توجه موجب تغییر رفتار می­گردد که به دنبال آن عملکرد و کنش صورت می­گیرد. بنابراین نیاز می باشد دانش و شناخت لازم که زیربنای این تغییرات اصولی می باشد به طریقی مناسب حاصل گردد.

در این بین اگر انتخابات قرار می باشد آزاد و عادلانه باشد، رأی دهندگان بایستی بتوانند آزادانه و آگاهانه، نامزد خود را انتخاب کنند. پس رأی دهندگان به اطلاعاتی در مورد نامزدها نیاز دارند. از سوی دیگر، تنها راهی که نامزدها می­توانند پیام خود را در یک زمان به میلیون­ها نفر رأی دهنده برسانند، بهره گیری از رسانه­های جمعی مانند تلویزیون می باشد. در این زمان تلویزیون برای پوشش دادن رویدادهای سیاسی بسیار فعال می باشد و برنامه های متنوعی را برای این مقصود تهیه می­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف جزئی:
  • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
  • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
  • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
  • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
  • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
  • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
  • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
  • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
  • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان