عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

 

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

 

1- 5 – سوالات پژوهش

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

 

1-6- محدوده پژوهش

محدوده­های پژوهش تعیین­کننده حیطه­های پژوهش می­باشند که به شفاف­تر شدن پژوهش برای محقق و خوانندگان کمک می­نماید. به گونه کلی محدوده­های پژوهش را از سه بعد مورد مطالعه قرار می­دهیم که عبارتند از: محدوده مکانی، محدوده زمانی و محدوده موضوعی.

 

1-6-1- محدوده زمانی

این پژوهش در پاییز و زمستان 1392 انجام گرفته می باشد.

 

1-6-2- محدوده مکانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر در استان گیلان و در محدوده شهرستان رودبار انجام پذیرفته می باشد که درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی این شهرستان را مورد مطالعه قرار می­دهد.

1-6-3- محدوده موضوعی

این پژوهش از نظر موضوعی و زمینه تخصصی محدود به تعین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی در پنج بعد آموزشی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی، ارتباطی، خدماتی و رفاهی زیربنایی در شهرستان رودبار می باشد.

 

1-7- محدودیت پژوهش

مانند معضلات این پژوهش عبارت می باشد از:

– یافته­های حاصل از پژوهش قابلیت تعمیم به تمامی جوامع را ندارد و نتایج را برای مناطق دیگرنمی­توان بهره گیری نمود.

– ­طولانی شدن جمع­آوری پرسش­نامه­ها به علت فاصله زیاد روستاها از نواحی شهری و مرکز دهستان­ها.

– عدم همکاری لازم بعضی از سازمان­ها و دهیاران.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی