عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع فعالیتهای کشاورزی :

فعالیت اقتصادی روستاها شامل کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد که اندازه اشتغال، تولید و درآمد در هر یک از این فعالیت ها در مناطق و روستاهای مختلف، متفاوت می باشد. کشاورزی در اکثر روستاها، مهمترین بخش اقتصادی روستایی می باشد که ضمن جذب بیشترین تعدادشاغلین روستایی، بیشترین اندازه درآمد روستاها را تامین می کند. زیرا مجموعه فعالیت های کشاورزی عبارتند از : زراعت، باغداری، دامداری، پرورش طیور، جنگل داری و جنگل کاری، پرورش آبزیان، صید و شکار، زنبورداری و پرورش کرم ابریشم.

 

2-3-1. زراعت :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مراد از زراعت کاشت و داشت و برداشت گیاهان یک ساله می باشد که به حسب منطقه و عوامل مختلف طبیعی و انسانی حاکم بر آن متفاوت می باشد. بی تردید در اقتصاد بسته آغازین و حتی در مراحل بعدی هر خانواده و به گونه کلی جامعه روستایی ناگزیر بوده و ترجیح می داده می باشد که نخست به کشت یا کشتهایی اصلی که مستقیما با حیات وی در ارتباط می باشد روی آورد و زیرا شرایط اقلیمی نواحی گوناگون کشور ما با کشت غلات متناسب می باشد، غلات هم به عنوان قوت غالب و هم به عنوان کشت غالب در تقریبا تمام نقاط روستایی کشور ما رایج می باشد. به این ترتیب بایستی انتظار داشت که در اکثر نقاط روستایی، کشت غله در مجموع اقتصاد آن رکنی اصلی و عمده بوده، یکی از ارکان پنجگانه اقتصاد آن باشد.کار کشت غلات از آن نظر اهمیت دارد که جامعه روستا به مدد آن می تواند حداقل تامین غذایی یک سال خود را داشته باشد. از طرف دیگر در فصول سرد سال که امکان کشت بسیاری از محصولات علاوه بر بازار محلی مصرف که از داخل خانوار زارع شروع شده و به کل جامعه محلی و ملی گسترش می یابد، تأثیر اساسی در تناوب کشت دارد. غلات به حسب منطقه می تواند گندم و جو و برنج و حتی ذرت و ارزن باشد که در ایران بیشتر گندم می باشد. در گذشته در بعضی مناطق وقتی تامین غله برای روستائیان دچار مشکل می گردید، با بهره گیری از دیگر تولیدات خود به شرط نزدیکی با منطق غله کاری که اضافه تولید داشتند، سریعا داد و ستدی – هر چند در سطح ابتدایی- پیدا می گردید و حیات اقتصادی و استقرار روستا ادامه می پیدا نمود. امروزه نیز بازار ضمانت شده آن توسط دولت و نیاز خوراکی همسایگان کشور زمینه مناسبی جهت توسعه و کشت این محصولات به وجودآورده می باشد. ( حسینی ابری، 1380،223-219)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا