عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-17 موانع و محدودیت ها در زمینه  FID در ایران

طریقه سرمایه گذاری در ایران در طی دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، دستخوش نوسانات زیادی بوده می باشد . سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت تاثیر شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و در هر دوره با توسل به تدوین مختلف کوشش در به وجودآوردن محیطی امن برای جذب سرمایه های خارجی شده می باشد . اما در نهایت با تدوین قوانینی که انسجام کافی ندارد با معضلات متعددی مواجه بوده ایم . خاطر نشان می گردد که در ایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا قبل از سال ۱۳۸۱ در چارچوب ” قانون جلب و طرفداری سرمایه های خارجی ” صورت می پذیرفت . به عقیده عده کثیری از کارشناسان ، قانون جلب و طرفداری سرمایه های خارجی تبیین کننده کلیه جوانی و شفافیت لازم در خصوص مسائل مختلف برای سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات مربوطه نبود و به رغم وجود بعضی نکات مثبت ، فاقد بعضی مواد ضروری و پیش بینی های لازم بوده می باشد .

  • عمده موانع و محدودیت هایی که در زمینه FDI می توان مطرح نمود عبارتند از :
  • عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصاد داخلی و جهانی ،مغایرت با قانون اساسی
  • شفاف نبودن نرخ ارز
  • محدود بودن رشته های فعالیت
  • اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول
  • گسترده بودن شمول سرمایه خارجی
  • تعهد ورود سرمایه

با در نظر داشتن اشکالات ، موانع و محدودیت های قانون جلب و طرفداری از سرمایه خارجی ، اقداماتی جهت ارائه

قانونی جامع و مانع در جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی انجام گردید و در نهایت قانون تشویق و طرفداری سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید . (شفق،1383،ص34)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی