عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

 دموکراسی و مفاهیم مربوط به آن

 • جنبش دموکراسی: اولین تحرکات در این زمینه بهره گیری از مباحث سیاسی و حقوق بشر در کنار اخبار روزانه و مورد علاقه مردم در روزنامه ها بود.
 • انقلاب صنعتی و تبعات آن: تحولات اقتصادی و تأثیر زیادی بر مردم و بالطبع در ارتباط آنها با یکدیگر داشته می باشد. طریقه بسیار سریع تحولات اقتصادی باعث تغییرات بسیاری در جوامع مدنی گردید. این تحولات که به­خصوص از نیمه قرن بیستم شتاب چشمگیری داشت، خود باعث ایجاد نیاز ارتباطی بین مردم با یکدیگر گردید. اختراع تلگراف، توسعه خطوط راه آهن، سرعت بخشیدن به امر چاپ و نشر باعث ترقی و توسعه ارتباطات شدند.

تحولات و پیشرفت­های اقتصادی خود نیازمند اطلاعات اقتصادی بود که خود همین رد و بدل شدن اطلاعات تکنولوژیک و اقتصادی باعث ایجاد “ارتباطات اقتصادی” گردید. پس پیشرفت صنعتی باعث تکامل وسایل ارتباط جمعی گردید و از طرفی دیگر گسترش وسایل ارتباط جمعی عامل موثر در توسعه و ترقی هر چه بیشتر جامعه صنعتی گردید.

 • مدنیّت و ارتباطات: مدنیّت نیز یکی از نیروهای بالقوه ارتباطات بوده و هست که به موازات دو عامل دیگر یعنی دموکراسی و تحول اقتصادی اقدام می­کند. با به وجود آمدن اولین نشانه های تمدن که عبارت بود از جمع شدن یک عده و زندگی در کنار هم تحت قوانین مشخص نیاز به برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بیش از پیش احساس گردید؛ به­نحوی که با گسترش جامعه مدنی این ارتباطات به عنوان جزء لاینفک جامعه در آمده و خود این عامل نیز باعث گسترش بیشتر وسایل ارتباطی گردید.

پس، می­توان نتیجه گرفت این سه عامل فضایی را خلق کرده­اند که در آن نیاز به وسایل ارتباط جمعی احساس شده می باشد و این عوامل به رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی کمک بسیار نمود.

از طرفی دیگر، وسایل ارتباط جمعی خود عاملی در جهت رشد هر چه بیشتر دموکراسی، ایجاد تسریع در طریقه تحولات اقتصادی و پیدایش بسترهای مناسب برای تمدن و مدنیّت هر چه ارزشمندتر گردید.

2-3-2-2- عوامل تحقق دموکراسی:

روشن می باشد که مبارزات انتخاباتی در بستر نظام سیاسی جامعه شکل می­گیرد و نظام سیاسی خود از شاخص­های دموکراسی محسوب می­گردد؛ پس در تجزیه و تحلیل مبارزات سیاسی نمی­توان عناصر دموکراسی یعنی نظام سیاسی، تفکیک قوا، قانون اساسی، انتخابات و نهادهای سیاسی را صرف نظر کرد.

البته بایستی خاطرنشان نمود که این عناصر در کشورهای مختلف جهان با در نظر داشتن ویژگی های نظام سیاسی حاکم برآن جامعه با یکدیگر متفاوت می­باشد.(چگینی، پایان نامه)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان