عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- پیشنهادات

الف) پیشنهادات کاربردی:

با در نظر داشتن تجربیات و اطلاعات کسب شده برای محقق در طی انجام پژوهش حاضر موارد زیر پیشنهاد می­گردد:

1- پس بانک­ها بایستی دارایی­های خود را از نو طبقه­بندی کنند.

2- بانک­ها بایستی درک کنند که چگونه سرمایه فکری می­تواند اهداف راهبردی آنها را محقق سازد. این امر مستلزم کمّی کردن سهم سرمایه فکری در ارزش سازمان می باشد.

3- با در نظر داشتن تفاوت سطح نظام ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانکداری جهانی و هم چنین، تازه تاسیس بودن بانک­های خصوصی، بهره­گیری از سرمایه فکری و دانش روز عرصه گسترده­ای می باشد. کوشش در این زمینه به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد گردید. در پایان به مدیران و دست اندرکاران سازمانی و به ویژه مدیران منابع انسانی در نظام بانکی ایران پیشنهاد می­گردد که از طریق رتبه­بندی، مدیریت و توسعه سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری و نیز بکارگیری فرایند و راهبردهای خلق، کسب، تسهیم و کاربرد آن به عنوان یک منبع کلیدی مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور در سطح سازمانی، به افزایش یادگیری بهبود منابع انسانی به سازمان کمک کنند.

با در نظر داشتن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها پیشنهادات پژوهش حاضر در 3 بخش ارائه می­گردد.

1- برای تقویت هر یک از اجزای سرمایه انسانی (مهارت، کارگروهی، شایستگی، خلاقیت و رضایت کارکنان) پیشنهادهای زیر ارائه می­گردد: تدوین برنامه آموزش جامع و توجه ویژه به بخش آموزش و در نظر گرفتن مزایا و ارتقاء بر اساس سیستم آموزش، تشویق به کار گروهی و پیاده کردن سیستم سنجش مسئولیت و تداعی این جمله یک نفر برای همه و همه برای یک نفر در بین کارکنان، اندازه­گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان و بهره گیری از برنامه­های بهبود، طراحی و ایجاد سیستم اندازه­گیری رضایت شغلی در سازمان، اندازه­گیری مستمر رضایت شغلی کارکنان در بازه­های زمانی و تجزیه تحلیل این اطلاعات، اندازه­گیری مستمر عملکرد کارکنان در بازه­های زمانی، تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از اندازه­گیری عملکرد کارکنان و مقایسه آن با استانداردهای عملکردی و انجام اقداماتی از قبیل تشویق و تنبیه، زمینه سازی مناسب برای ابراز نظرات کارکنان و بهره گیری از این نظرات در جهت بهبود وضعیت و ارتقاء ارزش سازمان، ارائه آموزش­ها، مشاور­ه­ها و فرصت­های سازمانی برای کمک به بهبود وضع آتی کارکنانی که دارای عملکرد مناسب هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- برای تقویت هر یک از اجزای سرمایه مشتری (شناسایی بازارهای هدف، کاهش زمان حل معضلات مشتریان، رضایت و روابط با مشتریان و اطمینان از ادامه روابط مشتریان) پیشنهادهای زیر ارائه می­گردد: آموزش رفتار مشتری مداری مناسب به کارکنانی که ارتباط مستقیمی با مشتریان دارند، شناسایی بازارهای هدف، شناسایی نیازهای مشتریان و اینکه حق با مشتری می باشد. مشارکت تمامی بخش­های سازمان در فرایند بازاریابی خدمات، وارد کردن نظرهای مشتریان در نحوه طراحی و ارائه خدمات، تقویت توجه مشتری مداری در بین تمامی اعضای سازمان، استخدام، آموزش، ایجاد انگیزه و توانمند سازی کارکنان به نحوی که بتوانند به گونه کامل به مشتریان خدمت ارائه کنند، پیگیری مستمر و پاسخ­گویی به موقع به انتظارات و شکایات مشتریان، بهره گیری از بانکداری الکترونیکی جهت حل معضلات زمانی مشتریان و بطور کلی تمرکز بر روی هزینه، زمان، کیفیت و خدمات ارائه شده.

3- برای تقویت هر یک از اجزای سرمایه­ی ساختاری (کارآمد بودن بانک، اجرای ایده­های جدید، طرفداری از نوآوری و بهبود روشها) پیشنهادهای زیر ارائه می­گردد: شناسایی آن دسته از فرایندهای کلیدی که دارای بیشترین ارزش برای مشتریان می­باشند، مستند سازی فرایندهای مذکور و شناسایی و بکارگیری تجربیات رقبای داخلی و خارجی، بهره گیری از ساختارهای پیشرفته و مدرن همچون ساختارهای تیمی و پروژه­ای در قسمت­های مختلف سازمان، بهره گیری از سیستم­های اطلاعاتی که دستیابی به اطلاعات را ساده سازد، اختصاص بودجه و زمان بیشتر به پژوهش و توسعه کاربردی، همکاری و تعامل با مراجع و محافل علمی، بهره گیری از سیستم پیشنهادها برای دریافت نظرهای کارکنان و در خارج سازمان برای دریافت نظرهای مشتریان و بهره گیری از سیستم مکانیزه پیشرفته جهت تسریع در انجام معامله.

و نکته آخر این که برای بانک­های داخلی تعامل و تاثیر متقابل سرمایه انسانی، مشتری، ساختاری منافع زیادی را در پی خواهد داشت از آن جمله: گرداوری سرمایه فکری، خلق مزایای متمایز، تقویت قابلیت رقابت پذیری و ایجاد ارزش برای سازمان.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری