عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها براساس AHP

4-3-1- ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم

اولین گام در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ترسیم درخت تصمیم می­باشد که از سه سطح تشکیل شده می باشد. سلسله مراتب تصمیم، درختی می باشد که با در نظر داشتن مساله تحت مطالعه دارای سطوح[1] متعدد می باشد. سطح اول هر درخت اظهار کننده هدف[2]، سطوح میانی آن مختص فاکتورهای موثر در تصمیم و سطح آخر هر درخت نیز اظهار کننده گزینه­هایی می باشد که مورد مقایسه قرار می­گیرند.

سطح سوم با در نظر داشتن مطالعات کتابخانه­ای انجام شده، تعدادی از شاخص­ها شناسایی و در نهایت با توزیع پرسشنامه­ای در بین 50 نفر از کارشناسان و خبرگان بانکها، شاخص­های مناسب بانکها انتخاب گردیدند.

4-3-1-1- هدف تصمیم­گیری

شناسایی و اولویت بندی شاخص­های اجزا سرمایه فکری

همانطور که در فصل 3 و 2 پژوهش آمده می باشد مطالب جمع­آوری شده از پرسشنامه بونتیس (سرمایه فکری) بطور کلی سه بخش را شامل می­گردد که براساس نظر خبرگان و کارشناسان بانکی شاخص­های ذیل مناسب بانکها تشخیص داده گردید.

سرمایه انسانی (HC): سرمایه انسانی شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان می باشد که شامل شایستگیها و طرز فکرهای کارکنان می باشد که زیر شاخص­های آن عبارتند از:

 • صلاحیت و شایستگی کارکنان
 • ارتقای سطح مهارت و تحصیلات کارکنان
 • رضایت مندی کارکنان
 • کارگروهی کارکنان
 • اظهار نظرات کارکنان
 • طرح ایده­های جدید

سرمایه ساختاری (SC) : سرمایه ساختاری شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان می باشد که شامل پایگاه داده­ها، چارتهای سازمانی و فرآیندها و استراتژیها و … می باشد که به سازمان ارزشی فراتر می­دهد که زیر شاخص­های آن عبارتند از:

 • توسعه­ی بیشترین ایده­ها در بانکداری
 • کمترین زمان وهزینه برای انجام عملیات بانکی
 • کارآمد بودن بانک
 • طرفداری از بهبود ارزشها
 • اجرای ایده­های جدید
 • طرفداری رویه­های بانکی از نوآوری

سرمایه  مشتری (CC): سرمایه ارتباطی عبارتست از دانش به کار گرفته شده در کانالهای بازاریابی و روابط مشتری یک سازمان می باشد که زیر شاخص­های آن عبارتند از:

 • اطمینان از ادامه­ی روابط مشتریان
 • کسب رضایت مشتریان
 • نشست با مشتریان
 • شناسایی بازارهای هدف
 • کاهش زمان حل معضلات مشتریان
 • سرمایه­گذاری روی خواسته­های مشتری

4-3-1-2- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP

درخت تصمیم­گیری یک نمایش گرافیکی از مسئله پیچیده واقعی می­باشد که در رأس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارها و گزینه­ها قرار دارند. هر چند یک قاعده ثابت و قطعی برای رسم درخت سلسله مراتبی وجود ندارد اما بعضی افراد کوشش نموده­اند تا یک سری قواعد کلی را در این زمینه اظهار کنند (قدسی پور، 1381).

[1] – Levels

[2] – Goal

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری