عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

3- 8- تجزیه و تحلیل داده‌ها :

1- برای روشهای توصیفی از جداول توزیع فراوانی و نمودارهای دایره ای در توصیف نمونه آماری براساس متغیرهای دموگرافیک پاسخ دهندگان (جنسیت، سن، سابقه، سطح تحصیلات) بهره گیری شده می باشد.

2- برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل استنباطی بهره گیری شده که در روش تحلیل استنباطی نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP بهره گیری شده می باشد.

3-8-1- روش AHP

یک ابزار ریاضی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد. این روش نخستین بار توسط پرفسور توماس ال ساعتی (پرفسور دانشگاه PITSBURG ) ابداع و بکار برده شده می باشد. اساس کار AHP بر پایه یک منطق کاملاً طبیعی بنا شده می باشد. منطقی که بدون شک همه ما بارها و بارها آن را انجام داده‌ایم. مسأله اصلی را تا حد امکان به عناصر قابل مقایسه می‌شکند (این عناصر همان عوامل کمّی و کیفی تعیین کننده در تصمیم‌گیری هستند) عناصر به نسبت اهمیتشان طبقه‌بندی می شوند و با روشهای شناخته شده ریاضی براساس بالاترین امتیاز محاسبه شده انتخاب می‌گردند. البته در مراحل اجرایی این روش به مقصود تعیین عوامل و رتبه‌بندی معیارها از سه فاز عبور داده شده‌اند که عبارتند از : (فاضل زاده، عباس، 1383).

3- 8-1-1- طراحی یک سلسله مراتب:

جهت توصیف مسأله پیچیده از یک درخت موسوم به درخت تصمیم‌گیری بهره گیری می گردد. که این درخت واژه توصیفی گرافیکی از مسأله مورد نظر بوده و متشکل از سه سطح هدف ، معیارها و گزینه‌ها و بصورت هرم می‌باشد و ما کوشش داریم برای رسیدن به رأس هرم مطلوبترین راه را پیدا نماییم.

در درخت تصمیم‌گیری سه نوع گره (محل اتصال شاخه‌ها) هست : اولین نوع گره که بالاترین نقطه درخت قرار می‌گیرد نقطه کانون یا گره هدف نامیده می گردد. با تعریف هدف جهت ایده‌آل تصمیم‌گیری مشخص می گردد. گره نوع دوم درخت ، گره ضوابط و معیارها (فاکتورها) می‌باشد. اینها همان عوامل و معیارهای مطرح در تصمیم‌ هستند.

گره نوع سوم که در پایین‌ترین سطح درخت دیده می گردد مربوط به گزینه‌های تصمیم‌گیری یا راهکار می باشد در واقع از میان این گره‌هاست که بایستی یک انتخاب صورت گیرد. نحوه اتصال گره‌ها به این شکل می باشد که هر گره سطح بالاتر به کلیه گره‌های سطح پایین‌تر خود که به نحوی مربوط به موضوع گره سطح بالاتر می گردد متصل می گردد (قدسی‌پور، 1381).

تعداد عناصر موجود در هر سطح به هر اندازه می‌تواند باشد اما معمولاً این تعداد کوچک و بین 5 تا 9 عنصر برای هر سطح می باشد. در مورد تعداد سطوح یک سلسله مراتب نیز محدودیتی وجود ندارد.

3-8-1-2- تعیین اولویتها :

نخستین گام در تعیین اولویتها مقایسه دودویی آنهاست (یعنی مقایسه عناصر بصورت جفت جفت با در نظر داشتن معیارهای معین) که شکل ترجیحی برای این مقایسه، ماتریس می باشد، روش ماتریسی بطور منحصر بفرد، جنبه‌های دوگانه اولویتها یعنی جنبه‌های غالب و مغلوب را منعکس می کند. بعنوان مثال جدول زیر را در نظر بگیرید برای آغاز مقایسه دودویی، می‌بایست از بالاترین نقطه سلسله مراتب معیار C را انتخاب نمود تا بتوان اولین مقایسه‌ها را انجام داد.

در این ماتریس A1 را در ستون چپ با عناصر An ، …… ، A2 ، A1 در ردیف بالای جدول با در نظر داشتن معیار C در گوشه سمت چپ مقایسه می‌کنیم. سپس همین کار را با عناصر A2 از سمت چپ و بقیه عناصر ردیف بالا تکرار می‌کنیم. به هنگام مقایسه این سؤال مطرح می گردد که این عناصر در مقایسه با عناصری که با آن مقایسه می گردد تا چه حد خصوصیات مورد نظر را از آن خود می کند؟ (چقدر از آن سهم می‌برد؟ بر آن غالب می گردد؟ تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟ ارضا می کند؟ و یا سود می‌برد؟)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری