عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده می باشد و هر سازمانی برای متناسب شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد، کانال های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده می باشد. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی می باشد که با در نظر داشتن دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند.

تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص بر سازمانهای بزرگ صنعتی تاثیر بسیاری می گذارد و غفلت از آن باعث سقوط سریع سازمان می گردد. سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین می باشد زیرا کارآیی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی می باشد. از آنجایی که بیشتر منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی می باشد. پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی دانسته می گردد ضرورت اجتناب ناپذیری می باشد که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت به آن نیازمندند . با در نظر داشتن نکات اظهار شده این نکته قابل تامل می باشد که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. آموزشها بایستی با در نظر داشتن اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد اگر این طور نباشد آموزشها بی فایده و حتی در مواردی باعث هدر دادن سرمایه ها ی سازمان نیز می شوند. از طرفی دیگر بشر کنونی در جهشهای پی در پی و تغییر در رفتارها و تنش هاست که به ناچار نظام تعلیم و تربیت و فرآیند یاددهی و یادگیری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در عصری که به قول تافلر عصر دانایی می باشد، نه تنها کالا و خدمات و سرمایه های ملل مختلف دنیا به آسانی به گردش در می آید، بلکه افکار و دانش بشری نیز آسان تر و بی حد و مرز مبادله می گردد.

حال، نظر به اینکه منابع انسانی انسانی مهمترین عامل رشد و توسعه هر سازمانی می باشد، افزایش کیفیت آن ضروری می باشد. در این راستا رشد کیفیت منابع انسانی مستلزم دادن آگاهی ها و آموزش های لازم همگام با رشد سریع علوم وتکنولوژی می باشد.از این رو آموزش منابع انسانی در جهت ارتقاء سطح علمی وکاربردی آنان و بالا بردن اندازه کارآیی و تاثیر آنان به شمار می رود .

اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی

آموزش کارکنان دارای معنای وسیع و گسترده ای بوده که تنها مفهوم کارآموزی، کارورزی ویا تمرین عملی در یک زمینه بخصوص را در بر نمی گیرد. بلکه دامنه آن وسیع و گسترده می گردد که از فراگیری یک حرفه وفن ساده شروع شده وبه احاطه کامل بر علوم وفنون بسیار پیچیده، ورزیدگی در امور سرپرستی ومدیریت در سازمانهای دولتی، صنعتی وبازرگانی وهمچنین به چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب پیش روی مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشیده می گردد.( Redman, 2006)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.

مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران