عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

. کشاورزی از نظر تجاری و معیشتی :

بعضی تفاوتهایی بین کشاورزی سنتی و کشاورزی مدرن هست. از این میان، درجه تجاری شدن در رده اهمیت قرار دارد، اما تعیین یا برآورد دامنه و وسعت کشاورزی معیشتی، کار سهل و ساده ای نیست. کشاورزانی که محصولات خویش را به خارج از مزرعه نفروشند به ندرت پیدا نمود می شوند. از طرف دیگر کشاورزانی که هدف اصلی آنها تامین غذا و سایر مایحتاج خانواده های خود بوده و دستیابی به پول نقد برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد، در اکثر مناطق قاره آسیا، مناطق حاره آفریقا و بخشهایی از آمریکای جنوبی پراکنده اند، این کشاورزان را می توان تحت عنوان کشاورزان نیمه معیشتی توصیف نمود.در نواحی گرمسیری آفریقا، سه چهارم و حتی بیشتر محصولات زراعی ودر هندوستان دو سوم محصولات غلات در داخل مزارع مصرف می شوند. در کشو چین در دهه هفتاد میلادی، چهار پنجم کل محصولات غذایی توسط افرادی که در تولید آن دخیل بودند به مصرف می رسید، اگر چه این نسبت از آن وقت تا کنون کاهش یافته می باشد. کشاورزی آمریکای لاتین از درجه تجاری بیشتری برخوردار می باشد. برای تقریبا بعضی از جمعیت کشاورزی این کشورها اولین هدف از کشت و پرورش گیاهان زراعی تامین غذا و مایحتاج خود و خانواده خود می باشد، اما تولیدات مزارع کوچک این کشاورزان خرده پا در تامین مواد غذایی بازار های خانگی و بعضی گیاهان زراعی صادراتی، سهیم می باشند. کشورهای پیشرفته ی امروزی نیز در گذشته دارای نوعی اقتصاد کشاورزی نیمه معیشتی بودند؛ اما امروزه قریب به تمامی محصولات غذایی کشورهای پیشرفته در خارج از مزرعه به فروش رسیده و مصرف می شوند؛ کشاورزان تجاری همانند افراد غیر کشاورز، مواد غذایی مورد نیاز خویش را از فروشگاهها خریداری می کنند. عوامل متعددی در اظهار درجه تجاری شدن مورد بهره گیری قرار می گیرند. اولا، تعداد جمعیت شهر نشین، جایی که هیچ یک از افراد در تولید غذای خویش نقشی ندارند،اندازه بازار را برای کشاورزی مشخص می کنند. امروزه نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی کمتر از5 درصد بوده و اکثر افراد مجبور به غذای خویش می باشند. دومین عامل، اندازه مزرعه می باشد که بخش اعظم مزارع جهت تامین معاش خانوار مورد بهره گیری قرار می گیرد، بدین ترتیب مقدار ناچیزی از محصول برای فروش به بازار عرضه می گردد.

عامل سوم: جایگاه مکانی می باشد، جایی که مزارع در فاصله دوری از شهر ها واقع بوده و هزینه حمل و نقل محصول به بازار عرضه زیاد باشد، یافتن مبنای شخصی برای فروش گیاهان زراعی با فراورده های دامی دشوار می باشد مگر آنکه محصولات به ازای واحد وزن از ارزش بسیار زیادی برخوردار باشند. علیرغم تغییرات صورت گرفته در روشها و ابزار کشاورزی،در بسیاری از مناطق جهان کشاورزی هنوز شکل معیشتی دارد. (( در کشاورزی و دامداری معیشتی کشاورزان تولید گیاهان زراعی و دام را اصولا جهت تامین معاش خویش انجام داده و مقدار کمی از آن در بازار محلی به فروش می رسد. از آنجایی که پولی بدین ترتیب نصیب کشاورزان نمی گردد، آنها نمی توانند از عهده خرید ماشین آلات مدرن و گران و نژادهای خوب دامی، برآیند آنها حتی قادر نیستند تا بهترین بذرهای بدست آمده از محصول خود را برای کشت مجدد جهت دستیابی به بهترین عملکرد، نگهداری نمایند. وجود عناصر معیشتی زراعی هنوز هم در بعضی نواحی کشت مخلوط معیشتی به چشم می خورد. بدین ترتیب بهره گیری از روشهای سنتی کشاورزی بیش از این که یک استثنا باشد یک قانون می باشد )).( سینک و دیلون، 1374،ص 473)

تحول در روشها و ابزار مورد بهره گیری در کشاورزی در تمامی نقاط کره زمین در یک مقطع زمانی صورت نگرفت و تحولاتی که در قرن نوزدهم آغاز گردید فقط در قسمت هایی از قاره اروپا بود که بعد از آن بتدریج به سایر مناطق جهان گسترش پیدا نمود.بطوریکه امروزه اغلب نقاط جهان کم و بیش از روشهای علمی و ابزار ماشینی در کشاورزی بهره گیری می کنند، هر چند که در بسیاری از مناطق بهره گیری از ابزار فقط کار کشاورزی را تسهیل کرده و تحول ساختاری در روش ها دیده نمی گردد و در بسیاری از

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا