عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از پارامترهای مهم اقتصادی در کنار سایر شاخص های با اهمیت نظیر تولید ناخالصی داخلی ، تراز بازرگانی و غیره در تحلیل های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد . خوشبختانه در حال حاضر اجماع نظر در سطح بالنسبه بالایی نزد صاحبنظران ، مدیران و مسئولین استان در ارتباط با این موضوع به وجودآمده می باشد ، لیکن هم چنان نه این اجماع کافی می باشد و نه اقدامات صورت گرفته کفایت می کند . زیرا :

  • اولاً : استان گیلان توان بالقوه بالایی در جذب سرمایه های خارجی دارد اما  تاکنون از این مزیت ها به خوبی بهره گیری نکرده می باشد .
  • ثانیاً : در مقام مقایسه با آمار نقل و انتقالات سرمایه در ابعاد بین المللی و در مقایسه با استان های کشور سهم استان گیلان بسیار ناچیز می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ثالثاً : بنا بر سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران بایستی گامهای بلندی در این ارتباط برداشته گردد و استان گیلان نیز به عنوان یکی از استان های مهم و تاثیر گذار با در نظر داشتن اهداف پیش بینی شده در سند توسعه و سند چشم انداز استان  بایستی تأثیر بسیار مهمی در دستیابی به اهداف چشم انداز اعمال کند ، اما عملاً اقدامات صورت گرفته کمتر از اهداف پیش بینی شده می باشد.  در واقع دست یافتن به جایگاه بزرگ اقتصادی و صنعتی در کشور و بین استان های کشور و حضور فعال در آسیای میانه و دسترسی به بازار هدف این کشورها و بهره گیری از نقاط قوت و فرصت هایی که استان از آن برخوردار

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی