عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه ها و مفاهیم

کرم ابریشم: کرم ابریشم حشره ای از راسته بالپولکداران و خانواده Bombycidae می باشد و نام علمی آن Bombyx mori  می باشد. مراحل زندگی اش شامل چهار مرحله تخم ، لارو، شفیره و حشره کامل بوده و از حشرات با دگردیسی کامل به شمار می رود که لاروها تنها از برگ توت تغذیه می کنند(AnonymousT-2002). به گونه کلی زندگی کرم ابریشم از تخم نوغان شروع و به تخـم ختـــم می گردد و هــدف از پرورش کــرم ابــریشـــم به دست آوردن پیلــه می باشد(Ntaanu-2008).

 

 

 

 

 

 

اقتصاد روستا

اقتصاد روستایی علمی می باشد که از عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی، تجاری و صنعتی که در وضع یک واحد کشاورزی روستایی موثر می باشد بحث نموده و راه و روش اداره،  طرق بهره گیری و رفع نیازهای کشاورزی را با ذکر نواقص و معضلات اظهار نماید (آسایش، 1381 ،ص15).

تأثیر : تأثیر به معنی مطالعه اثرات هر چیز می باشد در این پایان نامه مقصود از تأثیر اندازه تاثیر گذاری کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهایی روستایی شهرستان صومعه سرا می باشد.

پرورش : مقصود از پرورش دادن در بحث کشاورزی این می باشد که یک گیاه یا حشره را از مرحله تخمک گذاری تا مرحله نهایی مراقبت و مراحل نهایی را طی می کند و در نهایت از آن بهره برداری اقتصادی می نماید.

 

1-7. محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهرستان صومعه سرا ، در طول جغرافیایی از ‘3   ْ49 تا ’31   ْ49 و عرض جغرافیایی ’15   ْ37 تا  ‘3   ْ37  در غرب استان گیلان قرار دارد. مساحت این شهرستان633 کیلومتر مربع می باشد  که 3/4  درصد پهنه این استان را تشکیل می دهد. شهرستان صومعه سرا از شمال به شهرستان های بندرانزلی و رضوانشهر، از جنوب به شهرستان های فومن و شفت، از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان ماسال محدود می باشد. (معاونت برنامه ریزی استان گیلان، 1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا