عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بالایی می باشد که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی ، بهبود اشتغال ، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد . قرائن مشهود از قبیل افزایش روزهای تعطیل ، درآمد ، طول عمر ، تکامل روز افزون صنعت هواپیمایی و راه آهن ، گسترش ارتباطات جهانی ، دورنمای جهانگردی و گسترش هر چه بیشتر آن را نوید می دهد . با انقلاب فناوری ، جهانگردی عصر سنت نیز متحول شده و گردشگری عصر مدرن پدیدار گشته می باشد . در قرن بیست و یکم گسترش و پیشرفت فناوری موجب خواهد گردید که وقت بشر بیش از پیش آزاد گردد ، ثروتش افزون گردد و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود نماید . در واقع نیمه دوم قرن بیست و یکم را بایستی عصر صنعت گردشگری نام نهاد .بحث رایج امروز دنیا به این سمت در حال حرکت می باشد که چه مکان ها و چه پدیده هایی هنوز در دنیا هست که بشر ها بیش از پیش ،  به دیدن آن رغبت نشان می دهند و حاضرند برای دیدن آن مخارجی را متحمل شوند و توقعات خود را از قبیل شرایط اقامت ، غذا و سایر موارد را به حداقل کاهش دهند اما می خواهند آن چیز که می بینند بر ذهن اثر گذار باشد . در این بین صنعت گردشگری از گزینه های مناسبی می باشد که بدلیل پتانسیل بالای اقلیمی کشور ، جای توسعه و رشد بیشتری دارد .از طرفی توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصادی می باشد . در واقع پروژه های اقتصادی بایستی تامین مالی گردد . یکی از روش های مهم تامین مالی ، جذب سرمایه خارجی می باشد . در سرمایه گذاری خارجی عوامل تولید همچون سرمایه ، تکنولوژی و سیستم های مدیریت مورد تاکید می باشد . تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، بیانگر تأثیر تولید بین المللی در اقتصاد جهانی می باشد . امروزه   سرمایه گذاری مستقیم خارجی را اهرم اصلی تکمیل اقتصاد بین المللی می شناسند و بیشتر کشورها سیاست باز بودن اقتصاد را دنبال می کنند . در این راستا ، یکی  از مهمترین آثار باز بودن اقتصاد عبارت می باشد از افزایش جریان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و سرمایه های مالی ، تسریع در رشد اقتصادی کشورها ، افزایش اشتغال و رفاه عمومی بویژه در مورد کشورهایی که حضور موثرتری در همگرایی جهانی دارند .باز بودن اقتصاد نه تنها به کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می کند بلکه موجب رشد بازرگانی آن ها می گردد . سرمایه

 

گذاری مستقیم خارجی و صنعت گردشگری ، عامل مهمی که یک اقتصاد باز می تواند آن را جذب کند ، در سال های اخیر افزایش چشمگیر یافته می باشد و چنین می نماید که این حرکت رو به جلو همچنان ادامه داشته باشد . همین موضوع توجه بیش از پیش سرمایه گذاری به این صنعت را سبب شده و گردشگری که چندان هم کسب و کاری جهانی شده به شمار نمی رود ، حسب شواهد به هدفی جذاب برای سرمایه گذاری خارجی مبدل می گردد .(Endo,2006,p:612)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید