عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل تحقق دموکراسی:

روشن می باشد که مبارزات انتخاباتی در بستر نظام سیاسی جامعه شکل می­گیرد و نظام سیاسی خود از شاخص­های دموکراسی محسوب می­گردد؛ پس در تجزیه و تحلیل مبارزات سیاسی نمی­توان عناصر دموکراسی یعنی نظام سیاسی، تفکیک قوا، قانون اساسی، انتخابات و نهادهای سیاسی را صرف نظر کرد.

البته بایستی خاطرنشان نمود که این عناصر در کشورهای مختلف جهان با در نظر داشتن ویژگی های نظام سیاسی حاکم برآن جامعه با یکدیگر متفاوت می­باشد.(چگینی، پایان نامه)

3-3-2-2- دموکراسی، نظام سیاسی و پارلمان:

نظام سیاسی عبارت می باشد از شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی و مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و مقررات حاکم برآنها.

نظام­های سیاسی جهان امروز را با همه گونه های آن به چند گروه مهم می­توان تقسیم بندی نمود؛ در عین حال بسیاری از نظام­های سیاسی با ساختارهای یکسان، در اقدام تفاوت­های ژرفی دارند. این نظام­ها را می­توان به نظام­های سیاسی ریاستی، پارلمانی و تک حزبی(استبدادی) طبقه بندی نمود که در اینجا به نظام پارلمانی که محور اصلی پژوهش ماست، تصریح می­گردد.

دموکراسی­ها از لحاظ تاریخی مستقیم یا غیرمستقیم بوده ­اند. دموکراسی مستقیم (بی­واسطه) نظیر دموکراسی آتن و  دموکراسی کانتون­های سوئیس. این دموکراسی ویژه جوامع کوچک می باشد و تحقق آن در جوامع بزرگ دور از ذهن به نظر می­رسد. دموکراسی غیرمستقیم (باواسطه) همان دموکراسی پارلمانی می باشد که مردم از طریق نمایندگان واقعی و قانونی در تصمیم گیری­ها و قانون­گذاری­ها  شرکت می­کنند.

نظام پارلمانی نظام سیاسی می باشد که به تفکیک قوا به گونه نسبی در قانون اساسی اعلام شده می باشد و دولت در برابر قوه مقننه مسئول می باشد و قوه مقننه حق دارد و می­تواند دولت را منحل نماید. مفهوم قوا در این نوع از نظام سیاسی به این معنی می باشد که قوانین اساسی نظام­های سیاسی اصل را بر سودمند بودن روابط رسمی میان قوا قرار داده اند و نه جدایی کامل و مطلق آنها و مسئول بودن قوه مجریه در میان مقننه با دادن رأی اعتماد به مجلس و دولت مشخص می­گردد و از مشخصات این نظام، حق انحلال قوه مقننه توسط قوه مجریه می باشد. (ابوالمحمد، 197-237)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید