عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

چه عواملی در بهره وری مؤثر می‌باشند؟

عوامل مؤثر در بهره وری را می توان به چند دسته تقسیم نمود:

1-     عوامل مربوط به نیروی انسانی (مقدار نیروی انسانی، متخصص آموزش، حقوق و مزایا …)

2-     عوامل مربوط به مدیریت (تخصص، روابط مدیریت با کارکنان، …)

3-     عوامل وابسته به دولت (قوانین و مقررات، سیاستها، …)

4-     امکانانت و تسهیلات (تجهیزات، ماشین آلات، زمین و ساختمان، تأسیسات، … )

5-     تکنولوژی (نوع فرایندها، کیفیت محصولات، دانش فنی طرح، … )

6-     عوامل محیطی (بازار محصولات، جاذبه های محیطی، عوامل زیست محیطی، … )

7-     مواد و انرژی (مواد اولیه، مواد مصرفی، انرژی). (پروکوپینکو؛ 1993)

از طرف دیگر عوامل تعیین کننده بهره وری را می توان به سه دسته اصلی زیر تقسیم نمود:

  1. عواملی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به ساختار بهره ور سازمان نظیر تغییرات تکنولوژیکی، تاثیر فعالیتها وصل می شوند.
  2. عواملی که به بازارهای ستاده و داده وصل می شوند.
  3. عواملی که مربوط به خارج از سازمان می شوند نظیر: هزینه های آموزش منابع انسانی و هزینه های پژوهش و توسعه. (kriazis,2003)

چه عواملی باعث افزایش بهره وری می شوند؟

شیوه های گوناگون برای افزایش بهره وری هست که به بعضی از این شیوه ها تصریح می گردد.

1-     رضایت مصرف کننده (پاسخگوئی نسبت به درخواست های مصرف کننده و توانائی برآورد ساختن خواستارها و نیازهای آنان)

2-     بکارگیری نیروی انسانی (بکارگیری توانائی های بالقوه افراد که منتهی به مشارکت آنان می گردد و امکان ادامه بهبود را فراهم می کند)

3-     کیفیت کالاها و خدمات (کیفیت محصولات بر اساس اندازه های عینی از طرف سازمان مورد توجه می باشد)

4-     رهبری (تا چه اندازه مدیران برای حفظ کیفیت موجود از نظام عینی بهره گیری می کنند)

5-     برنامه ریزی راهبردی (برنامه ریزی سازمان برای حفظ کیفیت کالاها و خدمات). James, 1983)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حقیقت، نظام ارتقای بهره‌وری در 3 گروه قابل دسته‌بندی می باشد:

1.نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد و ماشین تمرکز دارد (بهره‌وری سرمایه) .
2.نظام‌هایی که برحذف یا کاهش تلفات ناشی از عملکرد بشر تمرکز دارد . (بهره‌وری نیروی انسانی)
3. نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب بین بشر، ماشین و مواد تمرکز دارد (بهره‌وری کل).

گروه اول را نظام‌های سخت‌افزار محور، گروه دوم نظام‌های بشر‌افزار محور، گروه سوم را نظام‌های نرم‌افزار محور می‌گویند. (Straner,1995)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.

مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران