عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه جهانگردی به عنوان یک صنعت پردرآمد واشتغالزا در صحنه جهانی به اهمیت زیادی دست پیدا کرده می باشد و این نیز در آینده دوچندان خواهد گردید وتوریسم برطبق آمارهای جهانی بیش از10٪ سهم تولید ناخالص دنیا را ازآن خود کرده می باشد واین سهم نیز بطورفزاینده ای درحال افزایش می باشد که می تواند درزمینه جهانگردی از یگران سرآمد باشد. این پژوهش در پی آن می باشد که به مطالعه عوامل موثر در جلب وجذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری ایران بپردازد وموانع ومزایای آن را برشمرده وراه کارهای مناسبی در این ارباط ارائه نماید به این مقصود از روش سنجش مخاطب بهره گیری شده و با توزیع پرسشنامه بین افراد نتایج را مورد مطالعه قرار داده ودر پایان به ذکر موانع اهداف وتوصیه هایی موضوع پژوهش پرداخته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی