عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف مرحله ای

 • استقرار نظام آموزشی غیرمتمرکز با رویکرد خرد جمعی.
 • شناسایی معضلات و برنامه ریزی هدفمند برای رفع آن.
 • تقویت روحیه مسئولیت پذیری.
 • تبادل تجربیات درون سازمانی و برون سازمانی و فرهنگ انجام صحیح کار.
 • شناسایی استعدادها و قابلیت توانمندسازی کارکنان در فرآیند سازمانی.
 • تقویت تفکر خلاق و یادگیری مشارکتی.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • زمینه سازی جهت فرهنگ سازمان یادگیرنده.
 • انتقال مهارت های جدید پرسرعت و با کمترین بی نظمی.
 • رضایت شغلی فراگیران، چنانچه در اهداف سازمانی مشارکت داده شوند، علاوه بر رضایت شغلی به افرادی تبدیل می شوند که کار صحیح را عنوان محور اصلی حرکت خود قرار می دهند.
 • ترویج تبادل اطلاعات و ارائه عقاید و نظرات.
 • به اشتراک گذاری دانش مهارت در لایه های سازمانی.
 • تقویت احساس تعلق و اهمیت کارکنان.
 • ترویج تفکر متفاوت بودن افراد و تاثیر آن در کارکرد سازمانی. (ملائیان،1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

 1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان