عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

حوزه های حضور FDI

چند ملیتی ها و سرمایه گذاران خارجی علاقه مندی چندانی به حضور در ایجاد زیرساخت های گردشگری ندارند . در حالی که دولت های میزبان گاه انتظار دارند که بتوان از آنها برای گسترش زیر ساخت های گردشگری مقصد بهره جست . آن ها بیشتر در صنعت اقامت ، رستوران داری ، رزرواسیون بین المللی ، تورگردانی و حمل و نقل هوایی حضور یافته اند .سرمایه گذاران خارجی در حوزه های از قبیل استاندارد سازی ، مطالعات زیست محیطی و ملاحظات مربوط به آن و سیستم های مالی پیشرفته تأثیر مثبتی اعمال کرده و افزایش بهره وری عوامل و نیز پایداری در گردشگری سرزمین میزبان ، می تواند حاصل حضور آن ها باشد . حضور آن ها همچنین آثار خارجی و سرریزهای مثبتی برای بنگاه های محلی از طریق تربیت انسانی

 

 

، استاندارد سازی ، اثر نمایشی و غیر از آن ایجاد می گردد ، اگرچه محاسبه اثر این سرریزها دشوار می باشد . اگر گردشگری انبوه را که اغلب منجر به افت کیفیت محیط و تخریب آن در صورت مدیریت نامناسب می گردد کنار بگذاریم ، حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تأثیر سیستم های مدیریتی و استانداردها و نیز ایجاد تنوع در محصول و نوآوری بسیار مهم می باشد .(کمیجانی،1385،ص125)

2-19-3 )  FDI و منابع انسانی :

چند ملیتی ها و سرمایه گذاران خارجی به گونه کل سطح مهارت نیروی انسانی و حجم اشتغال را گسترش می دهند .آن ها دستمزد های بالاتری می پردازند و شرایط کاری بهتری برای کارگران فراهم می کنند و اگر جامعه میزبان از نیروی انسانی تربیت شده بهتری برخوردار باشد ، ایراد مهمی که به حضور سرمایه گذاران خارجی گرفته شده و ادعا می گردد که آن ها مشاغل پست را تنها برای اتباع محلی ایجاد می کنند ، قابل رفع خواهد بود .(همان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید