عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد :

گردشگری صنعتی پیچیده با روابط میان بخشی گسترده می باشد . صنعتی که تنوع بسیاری در حوزه های فعالیت آن نظاره می گردد و با طیفی گسترده از فعالان ، بازیگرن و تصمیم گیران مواجه می باشد .این تنوع در گروه های مختلف کسب و کار به تنوع و پیچیدگی خاصی درمورد نیازها ، اهداف و فضای کسب و کار ایشان منجر می گردد . صنعت گردشگری بین المللی از بزرگترین بنگاه های چند ملیتی تا بنگاه های بسیار کوچک و متوسط اندازه از قبیل هتل ها و رستوران های زنجیره ای بین المللی و کسب و کارهای کوچک تولید صنایع دستی یا عرضه مواد غذایی به گردشگران را شامل می شوند . وقتی در دهه 1990 میلادی اظهار می گردد که زیرا این گردشگر می باشد که از دور افتاده ترین مناطق جهان برای بازدید به سرزمین شما پا می گذارد پس بنگاه کوچک یا متوسط ، به گونه ای به اقتصاد جهانی پیوند می خورد .گستردگی فعالیت ها و ارتباطات بین بخشی سبب شده که از گردشگری بتوان با تعبیر لکوموتیو رشد دانست و حضور بنگاه های کوچک و متوسط (  SME )[1] به طرح ایده تأثیر قابل ملاحظه گردشگری در مبارزه با فقر دامن زده می باشد . از سوی دیگر زیرا بسیاری از منابعی که در این صنعت به کار گرفته می گردد ، در واقع فارغ از هزینه به آن وارد شده اند ( محیط های طبیعی ، سواحل ، جاذبه های فرهنگی … ) . مانند سرمایه های این صنعت به شمار می طریقه و طرح این ادعا که هزینه سرانه سرمایه گذاری جهت اشتغال در گردشگری از بسیاری از فعالیت های دیگر کمتر می باشد ، چندان دور از ذهن نخواهد بود .با این تفاصیل این صنعت به شدت تحت تاثیر متغرهای برونزای غیر اقتصادی قرار دارد و از حوزه های سیاست ، مسائل اجتماعی و تحولات اقلیمی تاثیر می پذیرد .اقتضای واقع گرایی می باشد که بپذیریم صنایع بدون آلودگی ( مانند دود ) وجود خارجی ندارد و نمی توان چنانچه بسیاری علاقه مندان به گردشگری بر آن اصرار دارند ، این فعالیت ها را فارغ از هزینه و آثار خارجی منفی قلمداد نمود و همچنین شایسته می باشد تا بپذیریم گاه در خصوص منافع اقتصادی آن دقت کافی مبذول نشده و در قیاس با آن ها که این منافع را کمتر از حد برآورد می نمایند ، گروهی نیز هستند که آثار منفی اقتصادی نظاره شده و یا بعضی منافع ظاهری که تجلی واقعی چندانی ندارند را از نظر دور داشته اند . آثار منفی و محدودیت هایی که البته با مدیریت صحیح قابل کنترل و مهار هستند .( www.donya e eqtesad.com)

[1] Small and medium _ sized enterprise

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی