عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش درآمدی بر پیدایش دموکراسی:

دموکراسی رایج­ترین اصطلاح در باب علم سیاست می باشد که از یک واژه یونانی به نام “دموکراسیا” مشتق شده می باشد و در آن “دموس” به معنای “اداره امور داخلی” در برابر “پولیس” اداره امور خارجی کشور به کار می­رود.

اصطلاح دموکراسیا اولین بار در آتن و در زمان “کلیستن” به کار رفت و کلیستن به عنوان بنیانگذار دموکراسی شناخته گردید. روش اداره این شهر به دموکراسی مستقیم معروف شده می باشد و این­گونه بود که مردم شهر در فواصل زمانی معین گرد هم می­آمدند و از میان خود نمایندگانی برای اداره امور شهر و قضاوت و دادرسی انتخاب می کردند و در همین اجتماعات، اتخاذ تصمیم درمورد مسائل مهم به رأی عمومی گذاشته می­گردید ( این امر شامل زنان و بردگان نمی­گردید).

پس از یک دوره طولانی حکومت های دیکتاتوری و خودکامه در اروپا، که فرمانروایی پاپ ها و سلاطین مورد طرفداری آنها را هم شامل می­شده­اند اوایل قرن سیزدهم حرکت­هایی پیش روی حکومت­های استبدادی و فرمانروایی قشرهای مذهبی در اروپا آغاز گردید.

بعد از چند کشور اروپایی که در تجربه دموکراسی پیش قدم بوده­اند، امریکا نخستین کشور غیر اروپایی می باشد که از تاریخ اعلام استقلال خود در سال 1776 ، اصل دموکراسی و حکومت انتخابی مردم را به نمایش گذاشته می باشد. جنبش مشروطیت ایران نیز مانند جنبش های خواهان دموکراسی در ایران بود اما به علت نبود شرایط مناسب و ریشه دار بودن سنت های استبدادی، شکست خورد و سپس با ظاهر دموکراسی جای خود را به دیکتاتوری های جدید سپرد.

“دموکراسی یک نظام سیاسی می باشد که اجازه می­دهد شهروندان در تصمیم گیری سیاسی شرکت کرده یا نمایندگان مجامع حکومتی را انتخاب کنند”. (گیدنز، 1373،759)

تعامل دو سویه دموکراسی و انتخابات:  اسمیت، لاسول سه عامل را در شکل گیری ارتباط جمعی موثر دانسته اند: 1- ارتقای دموکراسی 2- انقلاب صنعتی و تبعات آن و 3- مدنیت تمدن.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • جنبش دموکراسی: اولین تحرکات در این زمینه بهره گیری از مباحث سیاسی و حقوق بشر در کنار اخبار روزانه و مورد علاقه مردم در روزنامه ها بود.
 • انقلاب صنعتی و تبعات آن: تحولات اقتصادی و تأثیر زیادی بر مردم و بالطبع در ارتباط آنها با یکدیگر داشته می باشد. طریقه بسیار سریع تحولات اقتصادی باعث تغییرات بسیاری در جوامع مدنی گردید. این تحولات که به­خصوص از نیمه قرن بیستم شتاب چشمگیری داشت، خود باعث ایجاد نیاز ارتباطی بین مردم با یکدیگر گردید. اختراع تلگراف، توسعه خطوط راه آهن، سرعت بخشیدن به امر چاپ و نشر باعث ترقی و توسعه ارتباطات شدند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان