عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

) تراکم:

سکونتگاهای روستایی نسبت به شهری تراکم پایین­تری دارند، به بیانی دیگر محل تجمعی که تراکم جمعیت آن از حد معینی کمتر باشد روستا به حساب می­آید، البته در صورتی که حرفه غالب مردم کشاورزی باشد (Sanders, 1977).

تراکم جمعیت در مناطق روستایی تنها از نظر تعداد جمعیت مورد توجه نیست و تأثیرات اساسی­تری در شرایط جامعه دارد. وقتی تراکم جمعیت کم می باشد، یگانگی اجتماعی بیشتر می باشد، ناشناخته بودن امکان­پذیر نیست، تقسیم کار ساده­تر می باشد، تحرک اجتماعی ضعیف­تر و کمتر می باشد و بالاخره انحرافات اجتماعی شدت کمتری دارد( محسنی، 1372).

مقصود از پایین بودن تراکم در سکونتگاههای روستایی پایین­تر در تمامی جنبه­هاست و تأکید بر تراکم جمعیت بیشتر به این دلیل می باشد که یک شاخص کمی می باشد که دسترسی به آن آسان­تر می باشد. هر چند شاخص تراکم جمعیتی بیانگر تراکم در سایر زمینه­ها نیز می­باشد. همچنین در کل تراکم پایین جمعیت در نواحی روستایی دلیلی می باشد بر ویژگی­های همگن، نهادهای اجتماعی، فرایندهای اجتماعی، تفاوت­های اجتماعی، تحرک و کنترل اجتماعی(Bertrand, 1985).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د)تنوع: روستاها مکان­هایی هستند که تمامی موضوعات و مسائل در آنها از درجه تنوع کمتری برخوردار می باشد. دقیقاً برعکس شهرها که همه چیز به شکل متنوع­تر و پیچیده­تر آن خود را نشان    می­دهد. جمعیت، افراد، روابط، چشم اندازهای فیزیکی، ساختار و سازمان­های اجتماعی و اقتصادی در روستاها به شکل ساده­تر و با تنوع کمتری در مقایسه با سکونتگاههای شهری خود را نشان می­دهند.

 

با در نظر داشتن چهار معیار جمعیت، اقتصاد، تراکم و تنوع می­توان روستاها را «مکان­های زندگی جعیت محدودی از انسانها که معیشت غالب آنها کشاورزی و موضوعات و مسائل در آنها از تراکم و تنوع پایین­تری برخوردار می باشد» تعریف نمود. افزودن معیارهای تراکم و تنوع برای تفکیک روستا از شهر به ویژه در جوامعی که روستاها تمامی شرایط و امکانات زندگی شهری را در خود دارند، به تعریف این اجتماعات کمک بسیاری می­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی