عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

19 تأثیر حضور FDI  در صنعت گردشگری

ورود سرمایه های مستقیم خارجی به صنعت گردشگری خاصه در کشورهای در حال توسعه ، نتایج مهم متعددی را در پی دارد که اینک به اختصار به معرفی آن ها می پردازیم .

 

 

2-19-1 ) تغییر در الگوی مصرف :

حضور سرمایه گذاران خارجی در یک مقصد می تواند به تغییر الگوی سفر و معرفی مقاصد جدید منجر گردد . پس گردشگران بین المللی با عنایت به حضور این بنگاه ها و سرمایه گذاران خارجی به سمت این سرزمین ها سرازیر می شوند . گاه سابقه حضور قبلی گردشگران در این مناطق بسیار کمرنگ بوده می باشد . کشور بوتان در آسیای مرکزی و تانزانیا در جنوب شرق آسیا نمونه ای همانند این به شمار می طریقه .تأثیر ثبات زایی و تقویت کنندگی تقاضای حاصل از حضور سرمایه گذار خارجی از بنگاه های محلی به گونه کلی بیشتر می باشد . در عوض گاه نیز نظاره شده می باشد که حضور بسیار گسترده شرکت های چند ملیتی سبب شده که مقاصد با هجوم انبوه گردشگران مواجه شده و کیفیت عرضه خدمات و محیط افت نماید و در نتیجه تصویری ضعیف از مقصد نزد جهانیان تأثیر بسته می باشد . جمهوری دومینیکن را نیز بایستی نمونه ای همانند این به حساب آورد .(همایون,1384،ص39)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی