عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر درآمدی گردشگری

امروزه سهم زیادی از درآمد بعضی کشورها از محل فعالیت‌های گردشگری می باشد . مسافرت و جهانگردی در تولید ناخالص ملی تأثیر والایی را ایفاد می کند. گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال موجب درآمد ملی می گردد که بخشی از درآمد به صورت درآمد ارزی حاصل می گردد.  درآمدهای گردشگری عبارتند از مقدار ارزی که بازدیدکنندگان خارجی به داخل کشور می‌آورند و خرج می‌کنند.قسمت اعظم درآمدهای ناشی از گردشگری

 

بیشتر به مناطقی از جهان اختصاص دارد که از اوضاع اقتصادی و رفاهی بهتری نسبت به بقیه نقاط جهان برخوردارند در این خصوص می‌توان به اتحادیه اروپا ، آمریکای شمالی و آسیای شرقی تصریح نمود . جالب آنکه بیشترین مولدین گردشگری را نیز همان کشورهای عمده پذیرای گردشگران تشکیل می‌دهند مثل آمریکا ، آلمان ، ژاپن ، انگلیس ، فرانسه و ایتالیا .(www.daneshname.com)

2 10 جهانگردی و درآمد ارزی

مطلوب‌ترین اثر جهانگردی ، ارزی می باشد که وارد کشور می گردد. ارز خارجی حاصل از جهان‌گردی بین‌المللی ، شامل محاسبه درآمدهای ناخالص ارز خارجی می باشد (کل ارز خارجی که جهان‌گردان خارجی هزینه می‌کنند  و درآمد خالص ارز خارجی) ارز خارجی باقیمانده در کشور پس از کسر ضریب خروج ارز خارجی . دگرگونی‌های نرخ تبدیل ، اثر تعیین کننده‌ای بر روندهای گردشگری بین‌المللی و در نتیجه طریقه گردشگری و توزیع آن دارد . در کنار تعدادی از عوامل دیگر ( مانند تغییرات تولید ناخالص ملی و تراز پرداخت‌ها) ، نوسان نرخ تبدیل ارز تا حدود زیادی سبب روندهای انشعابی در مخارج گردشگری توسط کشورها می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید