عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت و ضرورت پژوهش

مطالعه وضعیت مناطق روستایی و برنامه ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا، یکی از شرایط ضروری توسعه اقتصادی و اجتماعی تمام جوامع می باشد جامعه روستایی تأثیر اساسی در حیات اقتصادی اجتماعی یک کشور دارد و با در نظر داشتن اهمیت روستاها و زندگی روستایی، برنامه ریزی توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی اهمیت بسیار دارد، برنامه­های توسعه در یک کشور، زمانی موفق می­باشد که علاوه بر برنامه ریزی در سطح کلان، به برنامه ریزی منطقه­ای نیز توجه گردد و  براساس ویژگی­های هر منطقه، اقدامات مناسب به اقدام آید. با در نظر داشتن کاهش جمعیت روستاها و گسترش بی­رویه شهرنشینی دقت و مطالعه وضعیت روستاها و تعیین درجه توسعه­یافتگی این مناطق از اهمیت فراوانی برخوردار می­گردد و عدم توجه ممکن می باشد باعث بروز مشکلاتی همچون کاهش چشم­گیر تولیدات کشاورزی و مواد غذایی، افزایش بیکاری، آسیب­های اجتماعی و غیره گردد. پس شناخت معضلات، ظرفیت­ها و توانایی­های روستاها و تعیین سطوح توسعه­یافتگی روستاها از اهمیت و ضرورت ویژه­ای برخوردار می­باشند.

امروزه کشور­های در حال توسعه، به مقصود تقویت زیر بناهای اقتصادی- اجتماعی خود، رهایی از وابستگی، رفع عدم تعادل­های منطقه­ای و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار، بسیج منابع و به خصوص تخصیص­ها و تصمیم سازی­های مدیریتی نیازمند شناسایی امکانات و منابع خویش هستند. با در نظر داشتن این امر که توزیع نامتعادل منابع و عوامل اقتصادی، پیامدهای متفاوتی را برای نواحی گوناگون به همراه داشته و از آنجا که یکی از بنیان­های اطلاعاتی لازم جهت برنامه ریزی صحیح ملی و منطقه­ای، آگاهی از توانمندی­ها و امکانات نواحی گوناگون می باشد. لذا تعیین جایگاه و جایگاه این مناطق به­ویژه از نظر اندازه توسعه­یافتگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد.

شهرستان رودبار براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 دارای، 104102 نفر جمعیت می باشد که از این تعداد جمعیت 15/59 درصد در نقاط شهری و 85/40 درصد در نقاط روستایی سکونت دارند، به بیانی دیگر 42527 نفر در مناطق روستایی زندگی می­کنند، این شهرستان در نواحی کوهستانی قرار دارد و این امر موجب شده که روستاها از یکدیگر و نواحی شهری فاصله بیشتری داشته باشند و متأسفانه توجه کمتری به آنها گردد پس با در نظر داشتن تعداد زیاد جمعیت روستایی و اهمیت و تأثیر روستاها در توسعه استان و کشور در نظر داشتن نواحی روستایی این شهرستان اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به­همین مقصود برای تعیین روستاهایی که از نظر شاخص­های توسعه در سطح پایینی از توسعه قرار دارند به مطالعه تک­تک روستاها پرداختیم تا بتوان روستاهای کمتر توسعه یافته را مشخص نمود و در برنامه ریزی­ها به این روستاها توجه بیشتری نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی