عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

اخلاق رسانه ای

در صنعت ارتباطات، هیچ چیز مهمتر از به دست آوردن اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد به رسانه­ها نیست.
گاه در رسانه­ها، به بعضی مطالب برمی­خوریم که اتهام­هایی را متوجه افراد و گروه­هایی کرده می باشد، بدون آن که منبع در خور اعتمادی داشته باشد. یکی از راه­های پیشگیری از وقوع چنین حوادث تأسف باری، دقت اصحاب رسانه و پایبندی آن ها به اصول اخلاقی و متعهد بودنشان می باشد.
به یاد داشته باشیم که حق نداریم به هر قیمت در صحنه های انتخاباتی پیروز شویم و به بهای ریختن آبروی دیگران و پاگذاشتن بر حیثیت آن­ها، به اهداف خود برسیم؛ زیرا رعایت نکردن اخلاق رسانه ای، باعث سلب اعتماد مخاطبان از ما خواهد گردید. پس، بایستی عوامل بروز بی اعتمادی را که به تعدادی از آنها تصریح می­کنیم برطرف نمود:
1. صداقت نداشتن در اطلاع رسانی( تناقض گویی، مبالغه و اغراق، تحریف و سانسور)؛
2. موثق نبودن پیام ها؛
3. عینی و واقعی نبودن پیام ها؛
4. عدم بی طرفی.

4-2-2- اثر گذاری رسانه ها

عوامل اثرگذاری رسانه­ها در انتخابات بدین قرار می باشد:
1. معتبر بودن پیام­رسان که معمولاً در رسانه های دولتی صدق می­کند؛ البته در صورتی که دولت از دید مخاطبان مشروع باشد.
2. برد وسیع پیام رسانی که می­تواند اخبار، اطلاعات و پیام ها را با سرعت به افراد فراوانی برساند.
3. اثرگذاری پیام­ها، به دلیل مستقیم بودن و عدم دخالت واسطه­هاست.
غیر از رسانه­های مطرح، منابع دیگری نیز در اجتماعی کردن رفتار سیاسی مردم و در نهایت رأی دهی آن­ها اثر دارند. مهمترین این منابع عبارتند از: خانواده ، مدرسه، سازمان­های دولتی، گروه­های هم­سال، محیط­های کاری و به گونه کلی همکاران، احزاب سیاسی و محیط اجتماعی و فرهنگی.
پخش رایگان مطالب گوناگون سیاسی و اجتماعی در صدا و سیما، به­ویژه در مبارزات و مسائل انتخاباتی، به دو دلیل در گسترش و مشارکت مردم مؤثرتر می باشد:
الف) برای زمان تخصیص یافته، پولی پرداخت نمی­گردد و افراد فاقد ثروت مالی نیز اجازه رقابت پیدا می­کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف جزئی:
  • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
  • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
  • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
  • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
  • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
  • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
  • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
  • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
  • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان