عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

8 چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت

2-1-8-1 عوامل سیستمی و ساختاری

در ادامه به چالش ها و موانع سیستمی و ساختاری تاثیرگذار براستقرار نظام آموزش حین کار تصریح می گردد.

 • نگاه سنتی به فرآیند آموزش

از ایرادات وارد بر نظام آموزش ضمن خدمت نگاه سنتی به فرآیند آموزش و متکلم وحده بودن مربیان تاکید شده می باشد. اشکال اساسی این نوع آموزش، این می باشد که مربیان بایستی دائماً در خطوط تولید حضور داشته باشند. زمانی هم که کارشان به اتمام می رسد به خاطر عدم وجود توجه سیستمی و جانشین سازی از رویکرد ارائه آموزش با جابه جایی و ترک افراد در سازمان نقص قبلی دوباره پدیدار می گردد.

 • نبود استراتژی مشخص

نبود استراتژی مشخص برای آموزش، که در این نظام، حضور مربیان به صورت مداوم مفهوم می‌یابد. همچنین به خاطر عدم در نظر داشتن گزینش جانشین و الگوسازی مناسب رویکرد هرگونه تغییری می‌تواند متوقف کننده فرآیند آموزش باشد.

 • عدم مستندسازی در فرآیند آموزش ضمن خدمت

عدم ثبت اشتباه به علت پنهان کاری و عدم تمایل اعلام توسط فردی که اشتباه از سوی وی صورت گرفته یک چرخه تا زمانی که افراد وظایف خود را کم و بیش از روی عادت اعمال می کنند و احساس واقعی نسبت به آن چه انجام می دهند ندارند، کارها پیچیده و خطرناک می شوند، اندازه خطاها بالا رفته و بهره وری کاهش می یابد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • عدم به روزآوری مستندات رویه های کاری

این احتمال همیشه هست که بین آن چیز که به عنوان روش های اجرایی و راهنمایی کاری و نگهداری و عیب یابی قید شده و آن چیز که کاربران به گونه عملی انجام می دهند، یک فاصله فاحش هست. این اختلاف به دلیل دقیق نبودن و ناقص بودن رویه ها، عدم به روزآمدی آنها در هم سویی با تغییرات و تجهیزات و بهره گیری از کتاب های راهنما به اندازه متداول می باشد. همچنین اختلاف رویه ها و دستورالعمل های اجرایی، از معضلات ساختاری طراحی نظام آموزش ضمن خدمت می باشد.

اکثر آموزش ها، خارج از محل کار برگزار می شوند و این مقوله باعث می گردد ابزاری عینی برای سنجش عملکرد و استاندارد سازی وجود نداشته باشد در این راستا، آموزش سیستماتیک و یکپارچه نبوده و در بهترین حالت گاهی موفق و گاهی ناموفق می باشد. انجام وظایف کم و بیش از روی عادت و بدون فکر انجام می گردد. این امر باعث می گردد که افراد احساس واقعی نسبت به آن چیز که که انجام می‌دهند، نداشته باشند همچنین عامل موثری می باشد برای زمانی که کارها مقداری پیچیده و خطرناک می شوند و اندازه خطا افزایش و بهره وری کاهش می یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

 1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان