عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

18  سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صنعت گردشگری :

علیرغم ماهیت بین المللی صنعت گردشگری ، جالب می باشد که به دشواری بتوان آن را صنعتی جهانی شده دانست؛ زیرا درقیاس باکسب وکارهای دیگر خدماتی نظیر ارتباطات وخدمات مالی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی( FDI)   وارد شده به آن چندان گسترده نیست . در واقع FDI بیشتر در معدودی از فعالیت های مرتبط با گردشگری رخ می نمایاند که صنایع اقامت، رستوران داری، تورگردانی، سیتم های رزواسیون بین المللی و تا حدی خطوط هوایی در آن جای دارند .

جدول    2-3   حوزه های حضور FDI درصنعت گردشگری

برآوردهای سازمان آنکتاد حکایت ازآن داردکه سهم گردشگری ازکل FDI بین المللی بیش از 2درصد آن نبوده می باشد. البته این سهم دراقتصادهای در حال توسعه، تأثیر پررنگتری دارد وگاه تا10 درصدFDI وارد شده به آنها به صنعت گردشگری اختصاص دارد . (UNCTAD,2004)

پاسخ اینکه چرا ارقام تا به این حد کوچک جلوه می کننند را می توان در موضوعات زیر جستجوکرد:

  • نخست اینکه علی الاصول به واسطه همپوشانی فراوان و محدودیت های آماری ، حجم کلی
    فعالیت های مرتبط با گردشگری در اقتصادهای ملی نیز به گونه متعارف کمتر از حد واقعی خود برآورد می شوند .
  • دیگرآنکه ورود چند ملیت های به صنعت گردشگری در بسیاری موارد با در نظر داشتن ذات خدماتی بودن فعالیت ها بیش از آنکه به صورت واردات سرمایه رخ داده باشد ، درقالب قرادادهای مدیریت ظهور یافته می باشد . رستوران های زنجیره ای نظیر مک دونالد نمونه ای همانند این به شمارمی طریقه .
  • سومین مطلب آن می باشد که علی رغم محدود بودن فعلی سطح FDI   ، از آنجا که گردشگری بین المللی در جهان سوم با سرعت در حال گسترش می باشد ، برای این حضور ، آینده روشنی دیده می گردد .
  • و سرانجام آنکه سرعت رشد FDI و حضور بنگاه های چند ملیتی درعرصه صنعت گردشگری درجهان سوم با رشدی معنی دار به پیش میرود . ( زاهدی ،1388 ، ص4 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی