عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه­های مربوط به تأثیر رسانه­ها در مبارزات انتخاباتی

مبارزات انتخاباتی در نگاه اول به نظر نمایشی جذاب می باشد که دنیایی از اعمال ارتباطات سیاسی را می­توان در آن به تماشا نشست. همچنین می­توان آن را آزمایشگاهی دانست که فرضیه های بحث برانگیز در این زمینه را بتوان در آن محک زد. شواهدی که در طول دهه گذشته جمع آوری شده، موجب بازبینی دیدگاه­ها در مورد رفتار نسبت به مبارزات انتخاباتی و تأثیر این مبارزات بر مردم گردیده می باشد. جای تعجب نیست که یافته­های مطالعات کلاسیک در این زمینه در دهه های 1940 و 1950 علی رغم مبارزات انتخاباتی در دوران حاضر دیگر چندان کسی را جلب نمی­کند.

پل لازارسفلد و گروه تحقیقاتی وی در سال 1940 در تحقیقی درمورد آثار تبلیغات بر روی رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به این نتیجه رسیدند که اثر تبلیغات بر روی رأی دهندگان ناچیز می باشد و رأی دهندگان از مدت ها پیش از شروع انتخاباتی تصمیم خود را می­گیرند. به تعبیری دیگر، رأی دهندگان دارای گرایش­های سیاسی ثابت هستند که ریشه در محیط خانوادگی، زندگی شغلی و محیط فرهنگی آنها دارد و با مطالعه­ی این زمینه­ها به راحتی می­توان جهت گیری سیاسی آنها را پی بینی نمود.

ژوزف کلایر (1960)، از محققان دانشگاه گلاسکو با ارائه الگویی، شش عنصر را در رأی دادن موثر دانست که این شش عنصر عبارتند از: «ایدئولوژی حاکم»، «حزب یا دولت حاکم»، «زمینه­های اجتماعی»، «رسانه­ها»، «همانندی حزبی» و «توجه و شرایط حاکم بر انتخابات».

در این مدل دو عنصر اول روی دو عنصر بعدی تأثیر می­گذارند و با یکدیگر عنصر پنجم را که «توجه فرد رأی دهنده» می­باشد، تشکیل می­دهند و سرانجام «توجه فرد» با در نظر داشتن عنصر آخر یعنی «شرایط حاکم بر انتخابات» به «رأی» تبدیل می­گردد.

«زمینه­های اجتماعی» در این بین می­تواند طبقه اجتماعی، مذهب، سن، جنسیت، محیط اجتماعی، جایگاه اجتماعی و حتی منطقه جغرافیایی باشد. «همانندی حزبی» تأثیری می باشد که شناخت وانگاره از حزب بر تصمیم گیری فردی دارد. «شرایط حاکم بر انتخابات» نیز می­تواند احساس فرد رأی دهنده نسبت به اندازه تأثیرگذاری شرکت وی بر انتخابات باشد. (افخمی،1377، 101)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان