اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-3- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری

شناسایی و نقشه یابی (نقشه برداری[1]) دارایی های نامشهود

شناخت الگوهای جریان های دانشی دردرون سازمان

اولویت بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت ساز

تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی بهترین عملیات[2] و اشاعه آن در سرتاسر سازمان

تحت نظارت داشتن مستمر ارزش دارایی ها و یافتن راه هایی برای افزایش ارزش آنها

درک شبکه های اجتماعی سازمان و شناسایی عاملان تغییر

افزایش نوآوری

درک بیشتری ازاین موضوع که چگونه دانش، یکسری روابط متقابل را به وجودمی آورد

افزایش فعالیت های همکاری و فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایای مدیریت دانش

افزایش خود ادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آنها

ایجاد و خلق فرهنگ عملکرد گرا (کانان، 2004)

افزایش شفافیت

افزایش قیمت سهام

بهبود خط مشی گذاری در سطح ملی و کاهش شکاف اطلاعاتی در بازارهای مالی و موفقیت شرکتها در زمینه اجرای استراتژی های خود.

و …

شاید یکی از مهمترین دلایلی که شرکت ها را به اندازه گیری سطح سرمایه های فکری خود را غب نمی­کند عدم اجماع در مفهوم طبقه بندی ها و اجزای سرمایه فکری و گوناگونی و تعدد روشهای اندازه گیری سرمایه فکری می باشد.

اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد که محصول قوانین جدید می باشد.

اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری موجب می گردد که بعضی از اطلاعات حساس رقابتی که قبلاً فاش نشده بود در قلمرو عمومی افشا گردد که ممکن می باشد به ضرر سازمان تمام گردد.

ارزشگذاری سرمایه فکری برخلاف دارایی های مشهود، خیلی ذهنی می باشد. یک نمونه کوچک از این موضوع اندازه گیری مهارت های فنی شرکت های با تکنولوژی پیشرفته و بالاست.

استانداردهای اندازه گیری و گزارش دهی هنوز درمراحل ابتدایی خود به سر می برند و مبهم و ساختار نیافته هستند (سیتارامان، 2004).

با افزایش پیچیدگی طبقه بندی سرمایه فکری، عملیات حسابداری نمی تواند برای شناسایی و اندازه گیری دارایی های نامشهود جدید در سازمان، بویژه در سازمان هایی که مبتنی بر دانش هستند، کاری انجام دهد (پتی، 2000).

مطالعه و اندازه گیری سرمایه فکری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می گردد تا یک علم و در برگیرنده عوامل روانی و خلاقیت و شامل ترکیبی از مطالعات رفتاری می باشد (لیم، 2000).

بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه فکری، مطالعه موردی بوده می باشد و برای درک بهتر از روش های اندازه گیری سرمایه فکری بایستی از سایر روش های پژوهش نیز بهره گیری نمود (پتی، 2000). بهره گیری از رویکرد اقدام پژوهشی و رویکردهای چند روشی و متعدد در این زمینه بسیار مفید می باشد. اما یکی از مهمترین معضلات در زمینه اندازه گیری سرمایه فکری به روش ها و سیستم های ناکارآمد و ناکارایی حسابداری و پارادایم حسابداری سنتی مربوط می گردد.

تسلط به موضوع بحث سرمایه فکری و اندازه گیری سرمایه فکری مستلزم وجود افرادی می باشد که در زمینه استراتژی، مدیریت دانش، منابع انسانی و جامعه شناسی و سایر علوم انسانی تخصص داشته باشند که این موضوع با جهانی که به تخصص گرایی در یک زمینه خاص توجه دارد متناقض می باشد.

[1] – Mapping

[2] – Best practices

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری